Alternatieven

Vaak wordt gezegd dat vaccineren het enige middel is om ons tegen infecties te beschermen. Er is zogezegd geen alternatief voor. Niets is minder waar. Wanneer we spreken over “preventie”, het voorkomen dat we ziek worden, moeten we kijken naar de factoren die bepalen of we ziek worden of niet. Al te vaak wordt gesuggereerd dat wie niet gevaccineerd is, ook niet “beschermd” is. Dit is een grove onwaarheid.

De beste, zoniet de enige bescherming die we hebben tegen ziekte is onze natuurlijke immuniteit. Doorheen de eeuwen heen is die ontwikkeld tot een zeer efficiënt systeem dat in staat is onder de meeste omstandigheden ons evenwicht te bewaren, en dit zonder hulp van buitenaf. De eerste opdracht is daarom te zorgen dat ons afweersysteem goed kan blijven werken, en vooral niets te doen dat dit cruciale systeem afbreekt. De tweede opdracht is te kijken hoe we het nog verder kunnen ondersteunen en versterken. Elke maatregel die onze natuurlijke immuniteit ondersteunt zal ons ook beschermen tegen ziekte.

De voornaamste factoren die onze immuniteit in evenwicht houden zijn de meest voor de hand liggende gezondheidsmaatregelen.

Gezond drinkwater lijkt voor ons een evidentie, maar voor veel mensen is dit nog steeds niet het geval. Het boren en zuiver houden van waterputten is dus een eerste grondvoorwaarde voor een goede gezondheid.

Onze voeding is absoluut cruciaal voor onze gezondheid. Genoeg, maar zeker ook niet te veel. Voldoende groenten en fruit eten, liefst dagelijks rauwkost, geregeld granen en volkoren producten, en vooral: variëren. Het mijden van suikers, kleur- en bewaarstoffen, frisdranken, overdreven alcoholgebruik. De juiste vetten consumeren: olijf- of raapzaadolie, vette vis. Het zijn allemaal eenvoudige en zeer haalbare dingen die een wereld van verschil maken voor wat onze gezondheidstoestand betreft.

Onze leefgewoontes moeten aan bepaalde eisen voldoen om gezond te zijn. Voldoende rust, maar ook genoeg beweging en lichamelijke inspanning zijn belangrijk. Een positieve instelling is tegelijk een teken van gezondheid en een middel om gezond te blijven.

Wat er dan niet goed is? Alles wat ons overbelast en onze immuniteit aantast. Overmatige stress, privé of professioneel; onderdrukkende medicatie (antibiotica, cortisone, vaccins), een slechte hygiëne... zijn dingen die op korte of lange termijn onze gezondheid zullen schaden.

ALTERNATIEVE BEHANDELINGEN

Wat als het dan toch misloopt? Soms hebben we de stress niet onder controle en loopt het toch fout met onze gezondheid. In dat geval zijn er een aantal mogelijkheden om de zaak terug in evenwicht te krijgen. Extra rust, extra drinken, en minder eten kan soms al voldoende zijn om het verloren evenwicht terug te vinden. Klassieke medicatie kan nodig zijn. Maar meestal zijn er andere wegen om het verloren evenwicht te herstellen.

Het is niet de bedoeling hier een voorkeur uit te spreken voor een of andere behandelingswijze. In onze samenleving zijn er mogelijkheden te over om zich op een natuurlijke basis te laten behandelen. Osteopathie, homeopathie, acupunctuur, shiatsu, dieetmaatregelen... zijn slechts de meest bekende voorbeelden. Hoewel niet door iedereen aanvaard hebben ze reeds ten overvloede hun waarde bewezen.

In verband met vaccinatie kan het zeer zinvol zijn extra vitamines toe te dienen. Het is geweten dat vaccins een grote hap van onze voorraden aan vitamine C en A opsouperen, en dat bij een relatief tekort aan deze vitamines er problemen kunnen ontstaan.

DE HOMEOPATISCHE BEHANDELING VAN VACCINATIESCHADE

Dank zij homeopathie is men in staat nog een aantal nevenwerkingen van vaccins te genezen. De behandeling kan gericht zijn op de acute symptomen, of constitutioneel (op de aard van de patiënt gericht). Soms zullen nosoden (homeopatische verdunningen van het vaccin) nodig zijn om de blokkage op te lossen. Het is niet aangewezen hier zelf te gaan experimenteren. U kan beter beroep doen op een ervaren homeopaat.

Het feit dat uw homeopaat in de meeste gevallen de schade nog zal kunnen beperken of oplossen is geen reden om onnodige risico's te lopen! Vergeet niet dat voorkomen steeds beter is dan genezen!

Kinesiologische tests kunnen op een eenvoudige, niet-invasieve manier het risico van de patiënt voor een bepaald vaccin, of de oorsprong van zijn probleem, in het licht stellen.

Het systematisch gebruik van nosoden ter voorkoming van nevenwerkingen is niet te verantwoorden. Vooreerst is het belangrijk dat u zelf een consequent standpunt inneemt tegenover vaccineren en onnodige risico’s vermijdt. Verder kunnen nosoden zelf je gezondheid negatief beïnvloeden indien foutief of te langdurig toegediend. Overigens kunnen nosoden een constitutionele homepatische behandeling in de war sturen. Tenslotte zijn er kinderen die gezond genoeg zijn om een vaccinatie zonder kleerscheuren te doorstaan. Die hebben dan ook geen nood aan een homeopatische behandeling.

Samenvattend kunnen we dus stellen dat nosoden beter bewaard worden voor het geval dat nevenwerkingen niet op de klassieke homeopatische wijze kunnen verholpen worden, om dan specifiek en selectief ingezet te worden.