Artsen twijfelen aan het coronavaccin

Enquête Artsenkrant: één op de drie huisartsen is niet van plan om zichzelf te vaccineren

Bron: BvL 29/11 p. 3

Het vertrouwen van huisartsen in het coronavaccin is duidelijk niet bijster groot.  Volgens een enquête van Artsenkrant is één op de drie huisartsen niet van plan zichzelf te (laten) vaccineren, en ook niet om het vaccin aan hun patiënten aan te raden.  Vermoedelijk heeft dit te maken met de overdreven snelheid waarmee het vaccin wordt klaargestoomd, het gebrek aan zicht op de werkingsduur en de veiligheid ervan, de warrige communicatie over de efficiëntie, en misschien zelfs het besef dat het vaccin er komt wanneer Covid-19 op zijn retour is, ondanks de overhaaste procedures.

Dat deze groep zo kritisch staat is vrij verrassend omdat men van artsen over het algemeen verwacht dat ze blindweg geloven in het nut en de veiligheid van vaccins.  Anderzijds is bekend dat veel artsen zichzelf niet laten vaccineren tegen de griep, en in zoverre ligt deze enquête in het verlengde daarvan.  Het is echter afwachten in hoeverre de aanhoudende hersenspoeling vruchten heeft afgeworpen nu het vaccin echt aan de orde is.