Behandelingsmarge na Covidvaccinatie

(Overgenomen van Vaccin Vrij)

Schade opgelopen via vaccinaties kon nog wel eens ontstoord worden. Lees onderstaand en weet dat dit niet meer kan in de toekomst! 
Een onheilspellende waarschuwingsbrief van de Duitse natuurgeneeskundige Anette Lillinger aan al haar patiënten die informeerden naar het aanstaande coronavirusvaccin.

Aan al mijn patiënten:
Ik zou graag dringend uw aandacht willen vestigen op belangrijke kwesties met betrekking tot een aanstaande vaccinatie met Covid-19.
In de afgelopen 20 jaar kwamen er steeds weer patiënten bij mij die symptomen hadden na vaccinatie, die ik vervolgens moest behandelen. Dergelijke kunstmatig veroorzaakte symptomen/ziekten waren natuurlijk altijd een bijzondere uitdaging in individuele gevallen en iets moeilijker te behandelen dan de overheersende ziekten die voortkomen uit de aard van de patiënt, d.w.z. die van natuurlijke oorsprong zijn.
Echter, omdat de gevolgen van vaccinatie tot nu toe voornamelijk gebaseerd waren op de reeds vaak genoemde hulpstoffen (boosters van werkzame stoffen), waarvan het lichaam de uitscheiding in individuele gevallen niet aankon en daarom een overeenkomstige milde tot ernstige symptomatologie ontwikkelde, was een homeopathische therapie, waarin de individuele levenskracht werd gestimuleerd om de gifstoffen uit het lichaam uit te scheiden, uiteindelijk succesvol en verdwenen de bijwerkingen van vaccinatie, ook al duurde dat vaak vele maanden.
Door het nieuwe werkingsmechanisme van het toekomstige coronavirusvaccin zullen dergelijke genezingssuccessen in de toekomst echter niet meer mogelijk zijn. Voor het eerst in de geschiedenis van vaccinatie grijpen de zogenaamde mRNA-vaccins van de nieuwste generatie rechtstreeks in op het genetische materiaal van de patiënt en veranderen zo het individuele genetische materiaal, dat een genetische manipulatie vertegenwoordigt - iets dat is verboden; zelfs beschouwt men dit tot nu toe als crimineel. 
Deze interventie kan worden vergeleken met die van genetisch gemanipuleerd voedsel, dat ook zeer controversieel is. 
De media en politici bagatelliseren de kwestie momenteel en er wordt zelfs zonder enig nadenken om een dergelijke nieuwe vorm van vaccinatie gevraagd, om zodoende terug te kunnen keren naar de normaliteit. Zo'n vaccinatie is problematisch in termen van gezondheid, morele en ethische kwesties en ook in termen van genetische schade, die, in tegenstelling tot de schade veroorzaakt door eerdere vaccinaties, nu onomkeerbaar en onherstelbaar zullen zijn.
Beste patiënten, na zo'n nieuwe mRNA-vaccinatie zult u de symptomen van de vaccinatie niet meer op complementaire wijze kunnen genezen. Je zult met de gevolgen ervan moeten leven, omdat ze niet langer kunnen worden genezen door simpelweg gifstoffen uit het menselijk lichaam te verwijderen, net zoals je een persoon met een genetisch defect zoals Trisomie 18 of 21, Klinefelter-syndroom, Turner-syndroom, hartziekten, hemofilie, cystische fibrose, Rett-syndroom enz., niet kunt genezen omdat dit genetische defect nu eenmaal voor altijd aanwezig is!
In eenvoudige taal betekent dit: Mocht u een vaccinatiesymptomatologie ontwikkelen na een mRNA-vaccinatie, dan kan ik, noch enige andere therapeut, u causaal helpen omdat de vaccinatieschade genetisch onomkeerbaar is.
Naar mijn mening vormen deze nieuwe vaccins een misdaad tegen de mensheid die nog nooit eerder in zo'n brede vorm in de geschiedenis is gepleegd.
Zoals Dr. Wolfgang Wodarg, een ervaren arts, het gisteren zei:
In werkelijkheid is dit "veelbelovende vaccin" voor de overgrote meerderheid van de mensen in feite een verboden genetische manipulatie!"

Anette Lillinger, therapeut, Duitsland