Beleid of chaos?

België heeft 44,8 miljoen dosissen besteld, terwijl er wellicht minder dan  20 miljoen zullen worden toegediend.  Wie gaat dat betalen?  Wat doen we met de overschot?  Verkopen aan de derde wereld, eenmaal wij zelf ‘bediend’ zijn?

Wat betreft de coronamaatregelen wordt er gemorst met geld dat het pijn doet aan de ogen.  Terwijl voor het coronatijdperk er nooit geld was voor sociale of culturele projecten.  Waarom?

Verder is de vaccinatiepolitiek een schouwspel dat in een theater thuishoort (dan toch wat cultuur?).  Hoogdravende beloftes over het opvoeren van de vaccinaties, afgewisseld met de zoveelste achterstand in leveringen.  Blijkbaar zijn de farmaceutische firma’s beter in het afsluiten van contracten dan in het nakomen ervan.  Daar bovenop de niet aflatende discussies over wie nu eerst moet gevaccineerd worden.  

Hoort het TV-journaal nu ook al bij de komische programmatie?