Vaccins

De samenstelling, contra-indicaties en nevenwerkingen van elk vaccin staan beschreven in de wetenschappelijke bijsluiter. Vaak verschilt de bijsluiter voor de gewone burger van die bestemd is voor het medisch corps. Ook zijn er soms belangrijke verschillen van land tot land voor hetzelfde product. Om iedereen in staat te stellen zich volledig te informeren publiceren wij hier een aantal bijsluiters. Om de bijsluiter te lezen klikt u het betreffende vaccin aan.

De informatie in deze lijst is louter informatief. Het gebruiken van deze informatie is op eigen risico. Preventie Vaccinatieschade vzw, noch het personeel of de leden, noch de mensen die instaan voor de hosting van deze site, noch de personen die de informatie hebben ingebracht kunnen aansprakelijk gesteld worden.

Naam Tegen welke ziekte(n)
SYNFLORIX Streptococcus pneumoniae (meningitis, sepsis, bacteriëmie, oorinfecties of longinfecties)
TEDIVAX PRO ADULTO Difterie en tetanus
TETRAVAC Difterie, pertussis (kinkhoest), tetanus en poliomyelitis (Polio)
TWINRIX Hepatitis A en Hepatitis B
TWINRIX PEDIATRIC Hepatitis A en Hepatitis B
TYPHERIX Buiktyfus
TYPHIM VI Buiktyfus
URO-VAXOM Weerkerende en aanslepende infecties van de lage urinewegen
VAQTA Hepatitis A
VAQTA JUNIOR Hepatitis A
VARILRIX Varicella (waterpokken)
VAXIGRIP Influenza (griep)
VIVOTIF Buiktyfus
ZOSTAVAX Gordelroos (herpes zoster) en post-herpetische neuralgie (PHN)

Pagina's