Bof epidemieën: Merck of GSK? Fraude troef

In de USA vragen ze zich af waarom er zo’n heisa gemaakt wordt rond mazelen epidemieën terwijl er nauwelijks vermeld wordt dat er veel meer gevallen zijn van bof dan van mazelen.  Heeft dit te maken met een naderende ontknoping van een proces tegen Merck waarbij de firma door insiders beschuldigd werd van fraude?

Even de feiten op een rijtje.  In 2010 vragen twee belangrijke wetenschappelijke medewerkers van Merck het statuut aan van whistleblower, waarbij ze de firma beschuldigden van manifeste fraude.  Om een monopolie te verkrijgen voor zijn BMR-vaccin (MMR-II) had Merck eind de jaren ’90 namelijk antistoffen van konijnen toegevoegd aan menselijke bloedstalen om het FDA te laten geloven dat het vaccin een efficiëntie had van 95%.  Het opzet werkte, en Merck verkocht naar schatting zo wat vier miljoen van de frauduleuze vaccins per jaar aan de Amerikaanse overheid.  Een blockbuster dus.  Toen de whistleblowers hun intentie te kennen gaven deze fraude publiek te maken trachtte Merck hen eerst om te kopen, bedreigde hen dan met gevangenisstraffen, en vernietigde tenslotte alle belastend bewijsmateriaal…

Het proces tegen Merck nadert nu blijkbaar stilaan zijn einde, en daarmee wellicht ook de licentie voor het vaccin.

Deze fraude biedt, op zijn minst gedeeltelijk, een verklaring voor het feit dat, ondanks een zeer hoge vaccinatiegraad, opstoten van bof blijven voorkomen.  In 2006 waren er zo 6.500 gevallen van bof in de Amerikaanse Midwest, en in 2009 nog eens 5.000 gevallen, in hoofdzaak bij gevaccineerden.  Een andere verklaring kan echter zijn dat het vaccin so wie so niet overeenstemt met het circulerende wildvirus, net als bij mazelen.

Blijkbaar stelt de overheid nu alles in het werk om het Merck-vaccin te vervangen door dat van GSK: Priorix.  Daarmee belandt de consument echter van de regen in de drop.  Om het nieuwe vaccin goedgekeurd te krijgen testte het FDA het, niet in vergelijking met een placebo, maar in vergelijking met het huidige MMR-II vaccin.  Wat op zich al nonsense is natuurlijk.  Maar het werd nog erger, want de resultaten van die vergelijking zijn allesbehalve geruststellend.  De feitelijke cijfers en grafieken werden weggemoffeld in een addendum van het rapport, en niet zonder reden.  Tabel 6 geeft immers weer hoe bijna 50% van de gevaccineerden nevenwerkingen vertoonden binnen de 42 dagen na vaccinatie, en meer dan 10% daarvan belandden op intensieve zorgen.  Zo’n 2% van de nevenwerkingen werden bestempeld als ernstig, en bij 3,5% van de gevaccineerden werd binnen de 6 maanden na vaccinatie een nieuwe chronische ziekte gediagnosticeerd.  Deze cijfers liggen een stuk hoger dan wat de farma-industrie ons voorhoudt.