Brief aan alle mutualiteiten en verzekeringen

Geachte,

Van in het begin van de coronacrisis werd ons op het hart gedrukt dan enkel en alleen een vaccin een halt kon toeroepen aan de huidige crisis.  De feiten bewijzen het tegendeel: nu (begin juli 2020) reeds is in ons land de crisis voor het overgrote deel bedwongen, zonder vaccin.  Desondanks lijdt het geen twijfel dat een Covid-vaccin later dit jaar, of ten laatste begin volgend jaar, algemeen zal aanbevolen worden om een “tweede golf” te voorkomen, zo niet verplicht.  Talloze mensen laten ons weten dat ze het idee van een verplichte vaccinatie als een bedreiging ervaren, een dreiging die voor minstens zo veel stress zorgt als de coronacrisis op zich.  Dat hierbij een experimenteel vaccin zal gebruikt worden dat nauwelijks getest is op efficiëntie, laat staan op nevenwerkingen op korte, en al helemaal niet op lange termijn, lijkt de beleidsmakers niet te storen.  Nochtans is dit vaccin van een totaal andere orde dan alle vaccins die tot nog toe in gebruik werden genomen, met gigantische risico’s wat betreft het induceren van kanker en en auto-immuun ziekten.  Voor meer uitleg hierover kan u terecht op onze website .

Dit brengt ons bij de vraag wat uw houding is ten opzichte van risico’s verbonden aan vaccinaties.  Dat deze risico’s reëel zijn hoeft geen betoog, de bijsluiters van vaccins spreken voor zich.

Dekt uw organisatie deze risico’s, ja of neen?  

Zo neen, hoe verantwoordt u uw instemming met, en vermoedelijk uw steun aan, de gangbare vaccinatieschema’s zonder dat u daarvoor enige verantwoording opneemt?

Zo ja, kan u ons de precieze modaliteiten laten weten onder dewelke u vaccinatieschade in uw pakket opneemt.

Graag wijzen we er u op dat, volgens een enquête in Knack van 1 juli 68% van de Vlaamse bevolking een verplichte Covid-vaccinatie afwijst.  Dat betekent dat u een bijzondere verantwoordelijkheid draagt tegenover het merendeel van uw aangesloten leden.  Wij zullen dan ook niet nalaten uw antwoord aan onze sympathisanten, en dus ook uw leden, mee te delen.  Ook het ontbreken van een antwoord zal de bijzondere interesse van uw leden wegdragen.  Ze weten dan wat ze aan u als verzekeraar hebben, en benieuwd zijn wat andere verzekeraars in deze te bieden hebben.  Wij zullen niet nalaten hen dit overzicht te bieden. 

Wij verwachten uw antwoord voor 18 juli.

Met de meeste hoogachting, 

Preventie Vaccinatieschade vzw