Brief over toestemming van ouders

Hallo PVS Team,

Beste, in het kader van het advies van de WHO dat er ook impliciete toestemming kan zijn tot vaccinatie als de kinderen aanwezig zijn op school op de dag van de vaccinatie hebben we vanuit de ouderraad van de school van onze kinderen een invuldocument opgesteld i.v.m. de noodzaak van schriftelijke toestemming daarvoor. Daar staat in dat zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ouder/opvoeder geen gesprek, (medisch) onderzoek en/of (medische) ingreep kan plaatsvinden. We willen die invuldocumenten graag beschikbaar maken voor alle ouders, maar vinden het heel moeilijk om goed te formuleren waarom we zo een document hebben opgemaakt. Daarom neem ik contact met u op. Hebben jullie daarover een publicatie of tekst die we kunnen toevoegen aan de brief? Alvast bedankt voor uw reactie, warme groeten.


Beste,

in bijlage vind je mijn aanvullingen op de twee ontwerpen voor de begeleidende brief die jullie voorstelden: één voor de ouders, één voor de directie.

Uiteraard zijn dit slechts voorstellen, jullie kunnen die wijzigen naar eigen goeddunken.

Ik ben van plan dit ontwerp breder te verspreiden.

Graag werd ik op de hoogte gehouden van de reactie van de directie.

Eigenlijk dringt zich een wijziging op van de wet op de patiëntenrechten die de achterpoortjes dichtmetst waar het CLB zich momenteel van bedient.

Met hartelijke groet, 

dr. Gaublomme