Corona

Dit is een beknopte versie van deze tekst.  U kan meer lezen in de uitgebreide tekst.

 

Corona, of een infectie met Covid-19, is een infectie met een griepvirus van de corona familie.  Er zijn honderden varianten op dit virus waarvan sommige elk jaar opnieuw deel uitmaken van de griepvirussen die ons land bereiken.  Covid-19 is een virus dat niet natuurlijk is ontstaan, maar wel in een geheim labo in Wuhan, China, met medeweten en hulp van de USA.  De infectie kan bij personen met een gehavend immuunsysteem voor ernstige complicaties zorgen waarbij vooral de longen worden getroffen.  Er ontstaan bloedklonters in de kleine bloedvaten van de longen.  Dit leidt tot zuurstoftekort waardoor de patiënt in ademnood komt en kan overlijden.

Er bestaan efficiënte manieren om een corona-infectie te bestrijden.  Hoge dosissen vitamine C, aspirine, chloroquine en het antibioticum azitromycine kunnen de complicaties van de infectie, en dus het risico op overlijden, wegnemen.

De paniek rond de corona-epidemie is buiten proportie.  Deze paniek wordt extreem in de hand gewerkt door het soort berichtgeving in onze media.  Het aantal infecties wordt zwaar onderschat, het aantal overlijdens ten gevolge van een corona-infectie dan weer danig overschat.  Daardoor krijgt het publiek de indruk dat een corona-infectie extreem gevaarlijk en dodelijk is, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is: voor het merendeel van de bevolking houdt een infectie met het virus weinig of geen risico’s in.  Bij risicopatiënten is de infectie behandelbaar.  De angst die door deze berichtgeving onder de bevolking wordt verspreid is bijzonder schadelijk voor onze gezondheid want ze onderdrukt het immuunsysteem.

Een aantal maatregelen ter voorkoming van de infectie zijn zeker zinvol: handen wassen met water en zeep (niet met alcoholgels want die beschadigen de huid), afstand bewaren en onnodige verplaatsingen en contacten vermijden.  In bepaalde omstandigheden kunnen ook mondmaskers zinvol zijn.  Veel maatregelen die door de overheid zijn genomen waren echter totaal overbodig, en hebben onnodig veel psychische, sociale en economische schade berokkend aan onze samenleving.  Een aantal landen zonder lockdown hebben het even goed of zelfs beter gedaan dan wij.

De indruk wordt gewekt dat enkel een veralgemeende vaccinatie het gevaar van de epidemie kan keren.  Dit is totaal onjuist.  Nu reeds (mei 2020) is de epidemie sterk op zijn retour, en tegen (eind) volgend jaar is er wellicht geen sprake meer van.  Ook zonder vaccin.  Vooral zonder vaccin zelfs, want uit alle experimenten met coronavaccins de laatste 15 jaar blijkt dat dit vaccin juist aanleiding geeft tot meer en ernstiger reacties van de gevaccineerden wanneer ze later in contact komen met het virus.  Het vaccin veroorzaakt na contact met het virus auto-immuunreacties, namelijk ontstekingen in de bloedvaten van de longen, die zelf levensbedreigend zijn.

Het is dus veel logischer en haalbaarder om volledig in te zetten op zinvolle preventie, en op een efficiënte behandeling van de aandoening. En die is er reeds, zoals hierboven vermeld. 

Na 15 jaar onderzoek is men er nog niet in geslaagd een veilig coronavaccin te produceren.  Nu  zou dit zogezegd wel lukken op amper een jaar à anderhalf jaar tijd.  Daarbij wordt de vloer aangeveegd met alle veiligheidsnormen die normaal gezien gehanteerd worden voor de productie van een vaccin.  Er worden miljarden geïnvesteerd in het onderzoek hiernaar, geld dat veel beter aan andere doeleinden kan gespendeerd worden.  Dat men van plan is de hele wereldbevolking in te enten met een vaccin dat nog puur in het experimentele stadium zit is onvoorstelbaar onverantwoord.  De WGO geeft met deze politiek toe aan de druk van de farma-industrie die gigantische winsten in het verschiet heeft.