Corona vaccinatie tijdens besmetting

Vraag: Wat zijn de gevolgen van een coronavaccinatie terwijl ik reeds besmet was?

Antwoord: Indien je reeds besmet was met het coronavirus maar niet ziek was kan het zijn dat je je in de incubatieperiode bevindt.  Dat is de periode tussen het moment van infectie en het optreden van de symptomen van de ziekte.  Vaccinatie tijdens de incubatiefase houdt altijd een verhoogd risico in (zie elders op deze site). 

Gelukkig is de kans groot dat je helemaal geen symptomen zult ontwikkelen na een corona-infectie, zoals bij de meerderheid van gezonde personen het geval is.  Toch is het verstandig je in geen geval te laten vaccineren wanneer er een risico van infectie bestaat.  Nog verstandiger is so wie so niet te laten vaccineren tegen Covid-19.