Corona vaccinatie: wat met de schadevergoeding?

Geen enkel vaccin is volledig veilig, ook - en zeker - niet het corona vaccin.  Dat geven ook de producenten toe; ze kunnen immers niet anders, het bleek uit de gedane studies.

Maar wat met de mensen die schade lijden door de vaccinatie?

  • Wie zal hen schadeloos stellen?  Welk ministerie is hiervoor verantwoordelijk?  
  • Wat heeft ons land voorzien als compensatiemaatregelen voor vaccinatieschade?  
  • Hoeveel geld is daarvoor opzij gezet?
  • Bij wie moeten de slachtoffers hun aanvraag voor schadeloosstelling aanvragen?
  • Hoe zal men de slachtoffers opsporen, contacteren en een vergoeding aanbieden?  
  • Wat zijn de parameters voor het bepalen of je een vergoeding krijgt en hoeveel?
  • Hoeveel tijd hebben slachtoffers na de vaccinatie om een schadeclaim in te dienen?  Immers, ook de lange termijn gevolgen van vaccinatie moeten onder deze regeling vallen.

Veel, heel veel vragen, maar over de antwoorden hebben we in de media nog niets gehoord.  Waarom niet?  Hoe evident vaccinatieschade ook is, het feit zelf toegeven is voor velen al een brug te ver.  Ze vrezen dat dit het vertrouwen in het vaccin negatief zou beïnvloeden.  Dat is mogelijk, maar dit is geen reden om de bevolking te beliegen of in het ongewisse te laten.

We hebben dus recht op een antwoord op de boven gestelde vragen, en zullen niet rusten voor we die antwoorden gekregen hebben.

Nu reeds nodigen we iedereen die problemen ondervond na vaccinatie om twee dingen te doen:

1° het probleem bekend maken bij het FAGG, of via email ;

2° een copy van deze aangifte doorsturen aan info@vaccinatieschade.be;

Krijg je geen respons?  Laat het daar niet bij.  De overheid moet kleur bekennen.  Uiteraard zal ze zich verschuilen achter het feit dat je uit eigen wil het vaccin hebt laten toedienen, maar dat ontslaat hen niet van hun verantwoordelijkheid tegenover de bevolking.