Covid vaccinatie: perspectieven

Op 1 juli heeft de Hoge Gezondheidsraad een rapport vrijgegeven dat de voorlopige perspectieven vrijgeeft qua Covid-vaccinatie.

Het rapport vermeldt de groepen die in eerste instantie zullen gevaccineerd worden.  Deze omvatten:

1° alle gezondheidswerkers en verzorgers;

2° personen tussen 45 en 65 jaar die vallen in de volgende risicogroepen: obesitas, diabetes, hypertensie, chronische cardiovasculaire, long-, nier- en leverziekten, bloedkanker tot 5 jaar na de diagnose en alle recente vaste kankers (of kankerbehandelingen). 

3° alle 65-plussers;

Het positieve aan de nota is dat er geen sprake is van algemeen verplichte vaccinatie.  Of dit standpunt geïnspireerd is door een principiële houding of door het verwachte aanvankelijke tekort aan vaccins om iedereen in te enten is nog maar de vraag.  Wellicht wordt het vaccin niet verplicht, maar wordt niet-vaccinatie gekoppeld aan een reeks pestmaatregelen, discriminatie en chantage.  Discriminatie door het uitsluiten van niet-gevaccineerden op een aantal vlakken, zoals openbaar vervoer/reizen, onderwijs en sociale rechten, deelname aan of bijwonen van sportmanifestaties…  Chantage door te dreigen de coronamaatregelen pas op te heffen wanneer er een voldoende percentage van de bevolking is ingeënt.  Men mag vrezen dat de overheid zal trachten de mensen hierdoor opnieuw tegen mekaar op te zetten.  Verdeel en heers!  We mogen ons door deze strategie niet laten vangen, we moeten vastberaden en solidair blijven.

Intussen heeft de overheid alvast gekozen om in eerste instantie in zee te gaan met het Oxford - Astra Zenica vaccin.  Ook van het Sanofi-GSK vaccin zullen tegen de tweede helft van 2021 een ruim aantal dosissen besteld worden.  Zo houden we toch iedereen te vriend?

Interessant aan het document is dat ook de namen worden vrijgegeven van de personen die zullen deelnemen aan de werkgroep die advies moet uitbrengen rond het vaccin.

België werkt mee aan een project op Europees vlak om te verzekeren dat we aan voldoende dosissen zullen geraken.

De deelnemers aan de werkgroep die de beslissingen zal nemen zijn:

BLUMENTAL Sophie, Pediatrics, Infectiology, UKZKF 

CALLENS Steven, Infectiology, Internal medicine, UZ Gent 

CHATZIS Olga, Pediatric infectious disease, UCL 

DE LOOF Geert, General medicine, BCFI 

FLAMAING Johan, Geriatrics, KU Leuven 

GOETGHEBUER Tessa, Infectiology, ULB 

LEROUX-ROELS Isabel, Vaccinology, Microbiology, UZ Gent 

LEURIDAN Elke, Vaccinology, UAntwerpen 

MANIEWSKI Ula, Travel medicine, vaccinology, ITG 

MICHIELS Barbara, General medicine, UAntwerpen 

PEETERMANS Willy, Internal medicine, Infectiology, Vaccinology, UZ Leuven 

PELEMAN Renaat, Internal Medicine, Infectiology, UZ Gent 

SOENTJENS Patrick, Travel medicine, ITG 

SPODEN Julie, General medicine, SSMG 

SWENNEN Béatrice, Epidemiology, Vaccinology, ULB 

THEETEN Heidi, Vaccinology, UAntwerpen 

TUERLINCKX David, Pediatrics, vaccinology, CHU UCL Namur 

VAN DAMME Pierre, Epidemiology, vaccinology, UAntwerpen 

VAN DER LINDEN Dimitri, Pediatrics, infectiology, UCL 

VANDERMEULEN Corinne, Epidemiology, vaccinology, KU Leuven 

VERHAEGEN Jan, Microbiology, Bacteriology, UZ Leuven 

WAETERLOOS Geneviève, Quality of vaccines and blood products, Sciensano 

WYNDHAM-THOMAS Chloé, Infectiology, Sciensano