Covid vaccinatiedruk op personeel van WZC en ziekenhuizen

Vraag: Ik ben werkzaam in een woonzorgcentrum.  De werkgever eist dat ik me laat vaccineren tegen Covid, zo niet moet ik een schriftelijke verklaring afleggen en die ook nog mondeling komen verdedigen.  Kan dat allemaal?

 

Antwoord: Neen, dat kan niet!  Het personeel van een WZC is niet verplicht zich te laten inenten, noch tegen griep, noch tegen corona.  De werkgever heeft het recht daarop aan te dringen, de werknemer heeft het recht daarvoor te bedanken.

Men kan ook niet eisen dat er een schriftelijke verklaring wordt afgelegd.  Dergelijke verklaring kan trouwens altijd tegen de werknemer worden gebruikt.  U zal wel een mondelinge verklaring moeten afleggen.  Wat op zich al een discriminatie is: iemand die zich wél laat vaccineren moet dat toch ook niet doen?!

Er zijn twee mogelijke redenen om het vaccin te weigeren: medisch of principieel.

Als er medische redenen zijn om de vaccinatie af te wijzen (vb. een allergie of een reactie op een vorige vaccinatie) dan is het goed dit schriftelijk te laten bevestigen door de huisarts.

Je kan dan ook eisen dat de mondelinge argumentatie gebeurt in het bijzijn van de huisarts.

Is de weigering principieel, dan kan je volgende argumenten aanhalen:

1° je bent vrij te kiezen voor of tegen vaccinatie; eigenlijk HOEF je dus helemaal geen argumenten te geven.

2° de vrees dat je zou uitvallen door Covid-19 als je niet gevaccineerd bent is onterecht.  Immers, tal van studies wijzen er op dat juist mensen die voorheen reeds antistoffen hebben (door de vaccinatie) later, na contact met het virus, nog veel zieker worden dan wie niet gevaccineerd is.

3° de morele druk dat je je moet laten vaccineren uit zorg voor de anderen is totaal onterecht.  Immers, het vaccin belet je niet om toch drager te worden van dit virus en het te verspreiden.  Er is op dat vlak geen enkel verschil tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.  Het vaccin belet geenszins de verspreiding van het virus!

Er zijn dus totaal geen medische argumenten om een vaccinatie te verplichten.

Belangrijk is dat mensen die zich niet wensen te laten vaccineren de krachten bundelen, en samen, solidair, hun rechten verdedigen.  Zoek daarom uit wie op je werk jouw opvatting deelt en stel samen een strategie op.  Dat maakt het voor de werkgever veel moeilijker om effectief sancties te treffen tegen weigeraars.

Coronavaccin