Covidvaccins efficiënt?

Zeer triomfantelijk klonken de aankondigingen van zowel het Pfizer- als het Moderna vaccin, met een “efficiëntie” van respectievelijk 90 en 95%.  Dat klinkt goed, maar wat betekent “efficiëntie”?  Betekent het dat er ‘voldoende’ antistoffen worden aangemaakt? Zo ja, hoeveel is ‘voldoende’, en waar zijn die antistoffen precies tegen gericht?  Betekent het dat gevaccineerde personen vrijwillig werden blootgesteld aan het virus maar niet ziek werden?  En over welke termijn spreken we dan?

Eén ding hebben we alvast geleerd uit vroegere experimenten: antistoffen tegen het virus garanderen absoluut geen goed resultaat.  Soms zelfs integendeel.  We schreven het vroeger al: er zijn serieuze problemen met  personen of proefdieren die antistoffen aanmaakten tegen coronavirussen.  Zowel tegen het SARSvirus, als het MERSvirus, als tegen het RSVvirus, allemaal coronavirussen.  Welke problemen?

Ten eerste weet men nooit zeker op voorhand welke antistoffen er zullen worden geproduceerd.  Neutraliserende antistoffen kunnen de infectie inperken, maar vaak worden na vaccinatie bindende antistoffen gevormd die de infectie juist in de hand kunnen werken.  Bij proefdieren werd vastgesteld dat er een antilichaam afhankelijke versterking van de infectie optrad.  Deze dieren produceerden dus voorbeeldig veel antistoffen na vaccinatie, maar zodra ze met het virus in contact kwamen gingen ze voor de bijl.  De antistoffen beschermden hen niet, maar versterkten integendeel de kans van het virus om de cellen te besmetten, en maakten het daardoor nog zieker dan de niet-gevaccineerde dieren.  Dit noemt men Antistof Afhankelijke Versterking van de infectie.

En daar houdt het nog niet bij op.  Vaccinatie kan blijkbaar ook nog een andere foute (Th2-)reactie van het immuunsysteem uitlokken, waarbij allergische reacties optreden.  Vooral bij oudere muizen bleek dit soort reacties frequent voor te komen.  Daardoor kunnen er problemen ontstaan in de longen die precies voor ademhalingsproblemen zorgen in plaats van de gevaccineerde te beschermen.  Als dit ook gebeurt bij mensen na vaccinatie dan is het hek van de dam, en zullen de beademingstoestellen op de diensten Intensieve Zorgen eind volgend jaar ver versleten zijn…