De Tweede Golf

De tweede golf is een feit.  Midden juli stagneerde de daling van de infectiecijfers eerst, maar algauw gingen die terug de hoogte in, eerst voorzichtig, dan vrij snel.  Wat was de oorzaak?  

Wellicht het over-enthousiasme van vooral jonge mensen die na maanden van beperkingen en isolement herleefden, maar daarbij de voorzorgsmaatregelen te licht opnamen.  Als je ’s avonds in de stad iets ging eten of drinken was sociale afstand iets geworden waar velen zich niet meer aan stoorden.  In drommen stond men op pleintjes en aan café’s te genieten van het mooie zomerweer.  Zeer begrijpelijk, want mensen zijn niet gemaakt om opgesloten te zitten in huis.  Maar niet verstandig.  Daarvoor betalen we nu de prijs.  De maatregelen worden terug opgeschroefd in plaats van versoepeld, de bubbels worden kleiner, mondmaskers moeten veel meer gebruikt…  Het komt hard aan.  Hopelijk beseft ook de hardleerse minderheid die risicogedrag vertoont dat ze daarmee de hele bevolking gijzelt.  Duimen maar dat de nieuwe maatregelen snel resultaat opleveren, en de heropenlng van de scholen in september niet te zeer in het gedrang komt door deze tweede golf.