Dr. Gaublomme vrijgesproken

Vandaag, 17 mei, diende dr. Gaublomme te verschijnen voor de Provinciale Geneeskundige Commissie op klacht van dr. Ide, nationaal secretaris van N-VA.  Dr. Ide stelde de fysieke en psychische capaciteit van dr. Gaublomme in vraag om zijn beroep uit te oefenen.  Dit naar aanleiding van een interview op het VTM journaal van 10 april in verband met de mazelenepidemie in New York. Aanleiding was de publieke smeekbede van minister De Block om klacht neer te leggen tegen dr. Gaublomme.

De commissie oordeelde dat er niets aan de hand is met de capaciteiten van dr. Gaublomme.  Hij werd dan ook volledig vrij gesproken.

Bovendien wees zijn advocaat op een arrest van het hof voor de rechten van de mens van Straatsburg dat stelt dat ook dokters toelaat hun mening te uiten , ook over controversiële thema’s.

De grote winnaar van vandaag is dus de vrije meningsuiting in dit land!

Hopelijk zullen dr. Ide en zijn partij daar na de beslissing van vandaag eens goed over nadenken!


Van harte dank aan iedereen die zijn steun betuigd heeft aan dr. Gaublomme.