Een uitzonderlijke epidemie?

Je hoort het elke dag: de corona-epidemie is uitzonderlijk ernstig, zelden of nooit meegemaakt, behalve misschien in 1918.  Is dat werkelijk zo?  Wat is uitzonderlijk: de epidemie, of onze perceptie ervan, gevoed door de maatregelen die de overheid ons oplegt en de media-aandacht?

Uitzonderlijk is deze epidemie zonder twijfel wat de maatregelen betreft.  Nog nooit hebben we een lockdown beleefd.  Gelukkig maar.  Maar betekent het extreme van de maatregelen meteen ook dat de situatie zelf even extreem is?  Er is maar één manier om dat te weten: de naakte cijfers vergelijken.

Op wereldvlak zijn er jaarlijks 3 à 5 miljoen ernstige gevallen van griep, en sterven er jaarlijks ongeveer een miljoen mensen ten gevolge van griep, zo zegt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (april 2020).  

De cijfers variëren wel volgens de bron.

De WGO geeft aan dat tussen 290.000 en 650.000 mensen jaarlijks overlijden aan de griep.

Een vrij recente studie (2019) kwam uit bij vergelijkbare cijfers: tussen 294.000 en 518.000 griepdoden per jaar, met een gemiddelde van 389.000 per jaar.

Op 14 april lag het aantal covid-19 doden wereldwijd op 124.544. Dit is dus nog een eind onder het te verwachten aantal overlijdens ten gevolge van de “gewone” jaarlijkse griep.  Wat is er dan zo uitzonderlijk aan deze covid-griep om de draconische maatregelen te verantwoorden die we wereldwijd zien?

Ja maar, zo reageren veel mensen, het is toch duidelijk dat deze epidemie veel ernstiger is dan andere griepperiodes, met veel meer doden!  Is dat zo? Of is ook dit enkel en alleen perceptie?  Laat ons nogmaals de proef op de som nemen, en de cijfers zoals vandaag bekend met vorige griepperiodes.

Voor het griepseizoen 2017-2018 in België geeft het WIV een gemiddeld sterftecijfer van 6%.  Wat zeggen de sterftecijfers ten gevolge van covid-19 vandaag (14 april) als we het aantal overlijdens bekijken ten opzichte van het aantal infecties?  Kijk zelf maar:

Land Infecties Overlijdens Percentage
Wereldwijd

1970225

124544

6,32

België

31119

5683

14,76
Italië

162488

23227

13,20
Spanje

172655

18150

10,51
Frankrijk

103573

15529

14,99
Duitsland

131121

3263

2,49
Zweden

11445

1033

9,03
UK

93873

12107

12,90

De cijfers lopen dus behoorlijk uiteen. Op wereldvlak zien we quasi hetzelfde sterftecijfer als voor de gewone griepperiode bij ons drie jaar geleden.  Duitsland blijft zelfs ver onder die 6%, terwijl Italië, Spanje en Frankrijk er ver bovenuit steken.  Ook België doet het niet zo best op dit vlak.  De oorzaken van deze nationale verschillen zullen uit de komende analyses moeten blijken.  Zijn ze reëel of het gevolg van de verschillende manier van tellen? Zelfs in de landen waar het sterftecijfer hoog is slaat dit op een factor x 2 en niet x 5 of x 10 zoals we zouden denken als we de media geloven.  In elk geval geeft het wereldwijd gemiddelde aan dat het sterftecijfer gemiddeld niet hoger ligt dan andere jaren.  Opvallend is ook dat Zweden, dat weigerde een lockdown in te voeren en waar alle winkels en restaurants gewoon open blijven, het met een sterftecijfer van 9% een stuk beter doet dan België en andere landen met een zeer streng isolatieregime!

Zonder enige twijfel zijn de cijfers verder vertekend doordat enerzijds het aantal besmette personen zwaar onderschat wordt, en anderzijds het aantal covid-doden overschat.  De reden bij uitstek voor de verspreiding van de infectie is dat zeer veel besmette personen niet of nauwelijks symptomen vertonen, dus niet getest worden en niet meegerekend in de officiële cijfers.  Zelfs in woonzorgcentra bleek 15% van de besmette bewoners geen symptomen te vertonen. Anderzijds worden tal van overlijdens aan covid toegeschreven die dat niet zijn.  Sterven mét covid betekent niet sterven ten gevolge van covid!  Toch komen alle positief geteste overlijdens mee in de covid-sterftestatistieken terecht.  Bovendien worden veel personen in het sterftecijfer opgenomen die niet eens getest waren, maar waarvan “vermoed” werd dat ze besmet waren.  Een autopsie om de werkelijke doodsoorzaak vast te stellen wordt niet uitgevoerd.  Wanneer we de cijfers zouden herberekenen, rekening houdend met deze fouten, dan is het best mogelijk dat zelfs voor de ergst getroffen landen we in de buurt zitten van het jaarlijks gemiddelde.  Meerdere experten berekenden het percentage aan overlijdens door covid zelfs op 0,1% (van de bevolking), wat zeker niet meer is dan bij een doorsnee griep.

Wat dan te denken van de overvolle ziekenhuizen en mortuaria?  Ook hier speelt de beeldvorming in de media een doorslaggevende rol.  De beelden die we te zien krijgen doen denken aan oorlogssituaties.  Dat is dus de indruk die we moeten krijgen, en die ook reeds letterlijk op TV vermeld wordt: we zitten te midden van een wereldoorlog tegen een gemeenschappelijke vijand: covid-19.  En: à la guerre comme à la guerre, dan zijn álle maatregelen gerechtvaardigd om de vijand te verslaan.  Intussen bereiken ons totaal andere berichten.  Van een rusthuis waar eind vorig jaar elke week wel iemand stierf, maar sinds januari… NIEMAND meer!  Of van een begrafenisondernemer die verklaarde het rustiger te hebben dan meestal rond deze tijd van het jaar.  Faits divers, maar die toch doen nadenken over waarom in de media steeds weer slechts één kant van de medaille getoond wordt.  Toevallig?  Of moet alles geweerd worden wat ons er zou kunnen toe aanzetten de toestand een klein beetje te relatieveren?

Kortom, niet de epidemie op zich is zo uitzonderlijk, wel de media-aandacht die er aan geschonken wordt, en, bijgevolg, de maatregelen die de politiek meent te moeten nemen om een indruk van verantwoordelijkheidszin na te laten.  Niet de epidemie op zich, maar de perceptie ervan is uniek.  En die perceptie kunnen we begrijpen, gezien het niet aflatend bombardement met cijfers dat dag na dag, uur na uur, op de bevolking wordt losgelaten.  Zonder die cijfers te duiden.  Zonder ze te vergelijken met griepdoden in andere jaren.  Zonder ze te vergelijken met overlijdens ten gevolge van andere oorzaken.  Dit is geen informatie maar manipulatie.  We worden gebrainwashed.  De naakte cijfers worden op onze netvliezen gebrand zodat we overtuigd raken van de uitzonderlijkheid van de situatie en dus alle beslissingen slikken zonder er bij na te denken.  Dat is ok als het gaat om gezond-verstand-richtlijnen als afstand houden en handen wassen.  Het wordt echter bedenkelijk wanneer men daarvoor de hele economie op de helling zet, tal van gezinnen, zelfstandigen en bedrijven het bankroet injaagt, en het wordt al helemaal onduldbaar indien men binnenkort met het idee op de proppen komt van een verplichte algemene vaccinatie.

Wanneer we alle stukjes van de puzzel op hun plaats leggen rijst onvermijdelijk de vraag: wat is hier in gevaar: ons aller gezondheid, of de democratie zelf?