EFVV (Europees platform)

Jaarlijkse bijeenkomst EFVV

Onze vzw, Preventie Vaccinatieschade, maakt deel uit van de overkoepelende Europese vereniging European Forum for Vaccine Vigilance (Europees forum voor vaccinatie bewaking - EFVV). De vereniging vertegenwoordigt ruim 20 Europese landen. Zie www.efvv.eu 

Vooreerst doet het goed te merken dat alle deelnemende landen belang blijven hechten aan een goede communicatie en samenwerking. Bovendien wordt er hard gewerkt aan het verstevigen van de structuur van de vereniging, en is de website in een nieuw kleedje gestoken.

In meerdere landen vonden tal van acties en activiteiten plaats, zowel naar het brede publiek toe als naar de pers en de overheid. Ook het komende jaar zal dit het geval zijn.

Verder werd beslist een gezamenlijke slachtofferdaggehouden op 3 juni. 

Er wordt ook gezocht naar uitbreiding naar andere Europese landen.

De doelstellingen van EFVV blijven onveranderd:

  • informatie verstrekken over de nevenwerkingen van vaccins en hun gevolgen voor de samenleving op financieel, sociaal en psychologisch vlak
  • keuzevrijheid in verband met vaccinatie bevorderen in alle Europese landen
  • een discussieforum vormen voor Europese groepen, en de uitwisseling van informatie bevorderen
  • gemeenschappelijke politieke standpunten voorbereiden
  • gezamenlijke acties voorbereiden

EFVV = European Forum for Vaccine Vigilance (Europees forum voor vaccinatiebewaking)

Onze vereniging neemt deel aan het EFVV, een overkoepelende organisatie van Europese groepen die ijveren voor vrije keuze van vaccinatie, en voor het verstrekken van degelijke informatie over de risico’s van vaccineren. De continue uitwisseling wordt elk jaar bekroond met een bijeenkomst van alle groepen.

Deelnemende landen zijn: België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatë, Luxemburg, Macedonië, Nederland, Noorwegen, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Zwitserland.

Een van de projecten van de vereniging is het verzamelen van concrete schadegevallen na vaccinatie. Meer dan 1.000 gevallen verzameld in de verschillende landen zijn in één grote database samengevoegd en geanalyseerd. U kan dit rapport verkrijgen als brochure of op CD (10 €).

Indien u op de hoogte bent van iemand die problemen kreeg na vaccinatie kan u dit online rapporteren via ons meldingsformulier. De verwerking van deze gegevens gebeurt vertrouwelijk en anoniem.

Daarnaast verstrekt het EFVV een aantal adviezen voor veilig vaccineren. Deze vindt u hieronder.

Hoe vaccinatieschade beperken?

Adviezen van het Europees forum voor vaccinatiebewaking

Onze algemene principes en aanbevelingen voor vaccinatie bij kinderen

Willekeurige vaccinatie zou moeten vermeden worden. De noodzaak van elk vaccin zou moeten overwogen worden voor elk geval apart. Weeg de mogelijke schade die door het vaccin kan aangericht worden af tegen de mogelijke voordelen. Elk kind moet individueel bekeken worden.

Ouders zouden hun kinderen langer dan enkele maanden moeten kunnen observeren om zich te vergewissen van hun natuurlijke gezondheidstoestand.

Voor de meeste kinderen raden wij aan niet te vaccineren tijdens het eerste levensjaar. Wij adviseren op de leeftijd van 1 jaar te beslissen welke vaccins al dan niet te geven. Dit zal afhangen van de algemene gezondheidstoestand van het kind, zijn erfelijke belasting, zijn omgevingsfactoren enz.

Sommige vaccins zouden moeten uitgesteld worden tot een latere leeftijd. Ze kunnen zelfs overbodig zijn. Elk geval moet apart bekeken worden.

Vaccinatie mag enkel plaatsvinden als het kind zich in gezonde, stabiele toestand bevindt. Het kind moet bij voorkeur drie maanden gezond zijn voor de inenting plaatsvindt.

Vaccinatie zou niet mogen plaatsvinden in periodes van stress, zoals rond het moment van spenen, of als het kind voor het eerst het huis verlaat om naar een creche of kleuterschool te gaan, bij het tanden maken enz.

We moedigen borstvoeding aan als een belangrijke beschermingsfactor voor de gezondheid en het welzijn van het kind. Naast andere voordelen geeft dit een betere bescherming tegen ziekte wegens het doorgeven van moederlijke antistoffen.

Geef het kind bij voorkeur nooit verschillende vaccins tegelijkertijd. Deze moeten indien mogelijk altijd gespreid gegeven worden.

Willekeurige herhaling van vaccinatie moet vermeden worden. Hou rekening met het aantal herhalingen die noodzakelijk zijn. Bekijk elk geval apart.

Tussen elke vaccinatie moet minstens enkele maanden tijd verlopen.

Als men redenen heeft om te vermoeden dat een kind te sterk gereageerd heeft op een vaccin, dan moet herhaling van dit vaccin vermeden worden, en een volgende vaccinatie uitgesteld tot op latere leeftijd.

Vooral bij kinderen met vermoedelijke of vastgestelde neurologische afwijkingen (spierslapte of spierspanning, trage ontwikkeling, problemen na de geboorte enz.) is het belangrijk vaccinatie uit te stellen. De optie om vaccinatie volledig achterwege te laten moet overwogen worden.

Indien een kind in een gezin vaccinatieschade geleden heeft moet men des te meer oppassen met de andere kinderen. De beste aanpak moet besproken worden met de behandelende therapeut van de familie.

Indien het kind blijkt vaccinatieschade opgelopen te hebben moet onmiddellijk professionele medische hulp (inclusief homeopatie of natuurgeneeskundige hulp) ingeroepen worden.

Telkens als er gezondheidsproblemen optreden tijdens het eerste levensjaar moet men er op bedacht zijn dat vaccinatie hiervan de oorzaak kan geweest zijn of een bezwarende rol kan gespeeld hebben.

Indien een kind een ziekte krijgt waartegen gevaccineerd kan worden moet daarvoor professionele medische hulp (incluief homeopathie, natuurgeneeskunde en andere) gezocht worden.

Onoordeelkundig gebruik van koortswerende middelen, antibiotica en andere onderdrukkende medicatie moet vermeden worden om het afweersysteem niet onnodig te belasten. Koorts moet gerespecteerd worden als een natuurlijk afweermechanisme.

Advies over het omgaan met koorts en andere gezondheidsproblemen kan ingewonnen worden bij holistische behandelaars zoals homeopaten, naturopaten enz.