Epidemiologische analyse van de Sciensanocijfers

In bijlage de schitterende analyse van dr. Kris Panneels over de officiële Sciensanocijfters over corona, als PDF-bestand.

We merken hierin dat de kans om besmet te worden met Covid groter is voor dubbel gevaccineerden dan voor niet gevaccineerden in alle leeftijdscategorieën boven de 30 jaar. In de leeftijdscategorie 40-69 jaar is die kans zelfs meer dan twee keer zo hoog.