EU loodst GMO-vaccins binnen via een spoedwet

 

Op 10 juli nam het Europees Parlement een voorstel aan van de Europese Commissie teneinde de voorwaarden terug te schroeven waaraan moet voldaan zijn om te mogen starten met klinische studies over medische producten die bestaan uit genetisch gemanipuleerde producten, of deze producten bevatten.  Het voorstel werd met ruime meerderheid van stemmen aangenomen (505 stemmen voor, 67 tegen, 109 onthoudingen.  De stemming vond plaats zonder enig politiek debat, en zonder dat de parlementsleden de kans kregen om vragen te stellen.  Ze werd op een drafje door het parlement geloodst via een procedure van hoogdringendheid.  Daardoor wordt de noodzaak van een voorafgaand debat over het voorstel omzeild.  Ook in de algemene vergadering werd geen ruimte gelaten voor een publiek debat.  Op 17 juni werd door de Commissie een document voorgesteld betreffende een Covid-19 vaccinatiestrategie.  Op 3 juli stemde de raad van deelnemende landen reeds voor het voorstel, en op 10 juli werd de tekst door het Europees Parlement gejaagd, zonder amendementen.

Wat is er dan fout met dit voorstel?

Het voorstel houdt een ontzettend groot gevaar in, vooreerst omdat het de producenten van dergelijke behandelingen en vaccins, gebaseerd op genetisch gemanipuleerde producten, vrijstelt van enige studie die de veiligheid voor het milieu of de levende wezens moet aantonen voor klinische studies over, en verkoop van dergelijke producten mogen worden aangevat.  Tot nog toe werden dergelijke studies wél vereist.

De commissie specifieert dat dit ontwerp enkel slaat op klinische studies, en enkel geldt in de context van de strijd tegen Covid-19 voor zolang die geclassificeerd wordt als pandemie en als een noodsituatie voor de volksgezondheid.  

Een tekst met een zo gigantische impact als GMO-vaccins wordt dus zonder de minste discussie door de bevoegde organen gesluisd.  Dit is zonder meer een aanslag op de democratische werking van het hele EP.  Deze procedure toont aan dat het EP zonder meer de kaart speelt van de farma-industrie.  Geen woord over het experimentele karakter van deze vaccins.

Een discussie was gepland op 2 juli maar werd telkens weer verdaagd tot na de stemming.  Uiteindelijk zou op 22 september dan toch een debat moeten plaatsgevonden hebben.

Het tweede gevaar is dat niemand de genetische gevolgen van dergelijke vaccins kan voorspellen op middellange tot lange termijn.  Tot nog toe werd nooit een aanvaardbaar vaccin tegen coronavirussen gevonden, ook niet na de SARS epidemie in 2003, of MERS in 2012.  Drie van de momenteel gebruikte GMO-technologieën voor de ontwikkeling van een Covid-19 vaccin zijn nooit erkend voor gebruik voor medische producten voor menselijk gebruik.  Dit druist volledig in tegen het voorzorgsprincipe dat elke politieke beslissing zou moeten bepalen.

Intussen zijn de onderhandelingen over de aankoop van vaccins reeds volop op dreef, achter gesloten deuren, omgeven door een dikke mist van geheimhouding.  Nog voor er ook maar enige wetenschappelijke duidelijkheid bestaat over de efficiëntie of de veiligheid ervan.  Van transparantie is in de verste verte geen sprake.  En dat over gigantische bedragen.  Kan het nog gekker?  

Met de bedoeling tijd te winnen worden momenteel alle veiligheidsnormen overboord gegooid.  En dat terwijl de producenten in hun onderhandelingen met de verschillende landen garanties eisen qua vrijstelling van juridische verantwoordelijkheid, of compensaties in geval van vervolging.  Daaraan toegeven neemt dus elke motivatie weg voor deze firma’s om met een veilig product op de markt te komen.  Op die manier wordt de hele bevolking gedegradeerd tot proefkonijn.  En dat met de zegen van onze Europese politieke mandatarissen.

Lang leve de democratie???