Festivals

Het zat er aan te komen: het debacle van de zomerfestivals.  Eerst werden de volwassenen over de streep getrokken om zich te laten vaccineren tegen corona met allerlei nepargumenten: je bent beschermd tegen corona; of toch niet, maar je wordt in ieder geval minder ziek; je beschermt de anderen, de zwakkeren, de ouderen; je draagt bij aan de groepsimmuniteit; je remt de komst van nieuwe varianten af…  Dan de onder-de-gordel argumenten: je mag enkel reizen als je gevaccineerd bent, of straks misschien enkel dan nog winkelen of op restaurant…  Om te zwijgen over de onverholen dreigementen van ontslag van niet-gevaccineerden.

Met de vaccinatiecampagne bij jongeren gaat de overheid echter duidelijk naar het ‘next level’.  Eerst worden de jongeren anderhalf jaar aan banden gelegd, opgesloten, getergd, al hun sociale contacten geboycott.  Dan is er de lokroep van de zomerfestivals: als ze zich laten vaccineren kunnen ze niet alleen eindelijk weer op reis maar zelfs een festivalletje meepikken! Toch was het van meet af aan voorspelbaar dat dit loze beloften waren.  De toelaatbaarheid van de festivals werd meteen gekoppeld aan een “voldoende” vaccinatiegraad.  Wat als ‘voldoende’ beschouwd werd steeg met de week: 70%, 80%, 90%…  En toen werd het pas echt grof.  Gevaccineerd zijn was niet voldoende, je moest ook nog in bubbels aan het festival deelnemen.  Hallo?  In bubbels op een festival???  Plus getest worden, PCR of sneltest, die eerst respectievelijk voor 3 of 2 dagen zouden gelden, daarna slechts voor 2 dagen of 1 dag.  Het is de kroniek van een aangekondigd fiasco.  Het is duidelijk dat ‘de experten’ helemaal geen festivals wilden, maar dit perspectief misbruikt hebben om zo veel mogelijk jongeren in de vaccinatieval te lokken.  Daarmee sloegen ze twee vliegen in één klap: de vaccinatiegraad werd flink opgetrokken en uitgebreid tot een nieuwe leeftijdsgroep, en de graad van frustratie en ontreddering bij de jeugd wordt weer eens flink opgeschroefd.  Wat blijkbaar de bedoeling was.  Niet de gezondheid maar de ontreddering van de bevolking, fysiek en mentaal, is het streefdoel van de coronastrategie.  Met succes!

Wie nu nog  gelooft in de goede bedoelingen van de regering heeft wellicht reeds hersenschade opgelopen, hetzij door zijn vaccinatie, hetzij door de propagandamachine van diezelfde overheid.