Fundraising

Elke werking kost geld.  Naast de kosten voor het dagelijks beheer van de vzw staan tal van initiatieven op de agenda van onze vzw dit jaar, waaronder

een bus naar de betoging in München op 10 oktober,
het financieel ondersteunen van een aantal rechtszaken,
steun aan het CORVELVA-project voor verdere analyses van vaccins?

Wat kan je zoal doen om ons financieel verder te helpen?

Je lidgeld vernieuwen: 30 € per jaar.  Het feit dat we alle informatie op de website gratis ter beschikking stellen voor het brede publiek, en ook deze nieuwsbrief gratis verspreiden, mag geen reden zijn om uw financiële steun in te trekken, integendeel.  De vzw wil inhoudelijk volledig onafhankelijk zijn.  Wij ontvangen dus geen sponsoring van wie dan ook.  Daarom rekenen we op uw solidariteit.
Naast je eigen bijdrage zijn we ook zeer blij met uw suggesties over concrete projecten voor fundraising.
Heb je al overwogen onze vzw te laten opnemen in je testament als goed doel?  Dat kan.  Misschien heb je geen kinderen aan wie je je nalatenschap kan overmaken.  Of je hebt die wel, maar meent dat een deeltje van je bezit ten goede mag komen aan een maatschappelijk doel dat je nauw aan het hart ligt. Dan kan je dit vermelden in je wilsbeschikking.  Dat hoeft niet persé via een notaris, een handgeschreven en ondertekend testament is evengoed rechtsgeldig.