Grafeen

Wat is grafeen(oxide)?  Het is een nanodeeltje dat pas 10 jaar geleden geïsoleerd werd, maar sindsdien veel aandacht kreeg voor de meest uiteenlopende toepassingen.  Het kan worden ingespoten maar ook ingeademd.  Grafeen is een koolstofstructuur van slechts 1 atoom dik, gerangschikt als een soort honingraat!  Het kan geplooid en opgerold worden tot een bolvorm of een buisvorm.

Gebruik

Het wordt tegenwoordig gebruikt in tal van industriële takken: de energie- en stroomindustrie, defensielaboratoria, biosensoren, biomedische procedures, LED-technologie, supercondensatoren, geneesmiddelendragers, batterijen, zonnecellen, luchtvaart, …  Graafeen kan gebruikt worden voor plooibare schermen, microchips enz. 

Grafeen is uitzonderlijk licht, sterk, plooibaar en geleidend.  Het beschikt over belangrijke elektronische, thermische en fysieke eigenschappen.  Het gebruik ervan wordt onderzocht voor kankertherapie omwille van zijn eigenschappen van warmtegeleiding, drager van medicijnen, antibacteriële werking en gunstige eigenschappen bij medische beeldvorming.

Reeds in 2016 verscheen een artikel waarin de kwaliteiten van grafeen als adjuvans in vaccins werden in de verf gezet, bedoeld om het immuunsysteem extra te prikkelen.  Dit nanodeeltje wordt ‘ingepakt’ in polyethyleenglycol (PEG - zie e-Prikje december 2020) of polyethylenimine (PEI), of beiden, om het in de cel binnen te smokkelen (2).  Grafeen zou op die manier de dendritische cellen van het immuunsysteem stimuleren die daardoor meer cytokines (boodschapper-eiwitten) gaan produceren.  Bovendien kan deze combinatie antigenen binnenloodsen in deze dendritische cellen.  De combinatie grafeen-PEG/PEI wordt op die manier een ideale formule omals drager van een antigeen (vaccin) cellen te besmetten én het immuunsysteem op te hitsen.  Grafeen kan zelfs zonder een ‘vervoermiddel’ Zoals PEG de cel binnendringen (3).

Veiligheid

Fantastisch toch! Of toch niet?  Zoals gewoonlijk is de realiteit niet zo rooskleurig als de theorie.

Reeds in 2013 werd een studie gepubliceerd met een waslijst van mogelijke schadelijke effecten van grafeen voor de gezondheid.  Grafeen kan zich opstapelen in de cel en daar interfereren met de processen binnenin de cel, en deze verstoren (6).  Toen reeds maakte men zich zorgen over de kans dat grafeen het immuunsysteem kan beïnvloeden, ontstekingen kan veroorzaken en zelfs kanker uitlokken (6).

Ook enkele recente studies tonen een totaal ander beeld van het product.

In een eerste studie waarschuwde een team van biologen, ingenieurs en materiaaldeskundigen van de Universiteit van Brown (Providence, Rhode Island, USA) dat de scherpe en zeer sterke randen van het nanopartikel makkelijk de celwand kunnen beschadigen van de longen, de huid en de immuuncellen waardoor ernstige schade kan optreden.  Die randen zien er een beetje uit als een gehavend scheermesje (zie foto).

Een ander team van de Universiteit van California, USA, besloten dan grafeen kan invloed hebben op het milieu wanneer het zijn weg vindt in oppervlakte- of grondwater (4).  Vanuit het harde grondwater kan het element zich verplaatsen naar de oppervlakte waar het veel stabieler wordt en zich onder de oppervlakte snel kan verspreiden.  Daar kan het schade toebrengen aan organische materialen, planten, vissen, dieren en mensen.  De voorlopige, onvolledige lijst van bijwerkingen vermeldt irritatie van de huid en de ogen, en mogelijk gevaar bij inademen of inslikken.  Of het product kankerverwekkend is of de ontwikkeling kan schaden is onbekend.

Het spreekt voor zich dat wanneer grafeen in vaccins wordt verwerkt het op grote schaal in het milieu wordt geloosd.

Nog een andere studie vermeldt dat grafeen samenkoekt in biologische vloeistoffen en celdood veroorzaakt, weinig oplosbaar is en niet biocompatibel (5).  

Grafeen biedt een verklaring voor de magnetische eigenschappen die vastgesteld zijn bij gevaccineerden.  Het vormt zelfs een electromagnetisch veld in en rond het hoofd van de gevaccineerde tot 180 mV, met wisselende potentialen.  Via de immuuncellen wordt het grafeen na vaccinatie getransporteerd naar de hersenschors (7).

Blijkbaar wordt grafeenoxide niet alleen onderzocht voor toekomstig gebruik, maar wordt het al langer gebruikt in vaccins.  Zo werd het recent teruggevonden in de griepprik Vaxigrip Tetra (1).  Merkwaardig dat de Europese Commissie reeds in 2015 grote interesse toonde voor het element (6)

Grafeen zou bruikbaar zijn om een persoon te traceren maar hiervoor hebben we nog geen bewijzen gezien.  Het is gevoelig voor externe signalen.  In elk geval creëert het een elektromagnetisch veld, en het is een koud truukje om dergelijke velden te beïnvloeden via electromagnetische velden, zoals 4G en 5G.  Het science-fiction gehalte van het corona circus neemt steeds concretere vormen aan.

Referenties:

(1) La Quinta Columna, Spanje

(2) Ligeng Xu  1 , Jian Xiang, Ye Liu, Jun Xu, Yinchan Luo, Liangzhu Feng, Zhuang Liu, Rui Peng.  Functionalized graphene oxide serves as a novel vaccine nano-adjuvant for robust stimulation of cellular immunity .  Nanoscale, 2016 Feb 14;8(6):3785-95. 

(3)  Yinfeng Li, Hongyan Yuan, Annette von dem Bussche, Megan Creighton, Robert H. Hurt, Agnes B. Kane, and Huajian Gao. Graphene microsheets enter cells through spontaneous membrane penetration at edge asperities and corner sites. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).  

(4) Jacob D. Lanphere, Brandon Rogers, Corey Luth, Carl H. Bolster, Sharon L. Walker. Stability and Transport of Graphene Oxide Nanoparticles in Groundwater and Surface Water.  Environmental Engineering ScienceVol. 31, No. 7

(5)  Wanjun Cao, Lin He, Weidong Cao, Xiaobing Huang, Kun Jia, Jingying Dai. Recent progress of graphene oxide as a potential vaccine carrier and adjuvant. Acta Biomater, 2020 Aug;112:14-28. 

(6)  Graphene’s health effects summarised in new guide. European Commission. 

(7) Video