Griepvaccinatie en Covid-19 (2)

We hadden het in vorig nummer reeds over een verhoogd risico op corona-infecties na vaccinatie tegen de gewone seizoensgriep.  Recent is nieuwe literatuur verschenen die deze bevinding bevestigt.

Het EMBPHET consortium bestudeerde het risico op zowel een infectie met Covid-19 als de ernst van de ziekte bij 65+ers die in het verleden gevaccineerd werden tegen de griep.  Alle Europese landen en de verschillende staten van de USA werden daartoe afzonderlijk onder de loep genomen.  Het resultaat was een statistisch significant verband tussen de vaccinatiegraad en het aantal corona-infecties, evenals een toename van het algemene sterftecijfer bij de gevaccineerden.  Ook werd bij de gevaccineerden een verhoogd risico op overlijden over het algemeen en overlijden aan Covid-19 vastgesteld; deze laatste verhoging was statistisch significant in Europa maar niet in de USA.  Met andere woorden: mensen die zich lieten vaccineren tegen de griep hadden niet alleen een verhoogd risico om corona te krijgen, maar ook om er aan te overlijden.  Het aantal 65+ers in de samenleving speelde amper een rol in de ziektecijfers, de vaccinatiegraad tegen griep wel.

Een Mexicaanse studie onder leiding van Christian Wehenkel kwam tot dezelfde conclusie, namelijk een verband tussen de graad aan vaccinaties tegen griep bij 65+ers en het aantal overlijdens aan Covid-19.  Zowel het aantal covid-19 overlijdens per miljoen inwoners als het aantal overlijdens per aantal besmette personen steeg beduidend na griepvaccinatie.

Wolf (2020) toonde aan dat griepvaccinatie op significante wijze samen ging met een verhoogd risico op corona luchtweginfecties, namelijk 36% hoger.  De studie sloeg niet specifiek op Covid-19, maar de parallel is niet moeilijk te trekken.

Kortom: het aantal studies dat aantoont dat griepvaccinatie in tijden van corona een bijzonder slecht idee is neemt hand over hand toe.  Toch blijft de overheid via de media deze praktijk onverstoord promoten.  Wat nogmaals aantoont dat ze er op uit is om een bepaalde politiek door te drukken, ingefluisterd door belangengroepen, in plaats van de bevolking correcte informatie te bezorgen en te wijzen op de risico’s van griepvaccinatie.