Groepsimmuniteit

Vraag: Is het niet belangrijk om via vaccinatie een groepsimmuniteit te bereiken tegen corona om zo de anderen te beschermen?

Antwoord: Groepsimmuniteit ontstaat niet door vaccinatie.  Er zijn voorbeelden zat over populaties die de vaccinatiegraad, theoretisch nodig voor groepsimmuniteit voor een bepaalde ziekte, bereikt en overschreden hadden, en waar desondanks epidemieën uitgebroken zijn.  Zie hiervoor het hoofdstuk ‘efficiëntie’ bij de verschillende ziekten.  Vaccinatie onderdrukt wel de verspreiding van de natuurlijke kiem en verkleint op die manier de kans op een natuurlijke groepsimmuniteit.