Hevige reactie op VTM interview

Op woensdag 10 april zond het VTM-journaal van 19h een bijdrage uit over een mazelenepidemie in New York.  Daarin werd ook een interview getoond met dr. Kris Gaublomme, dat blijkbaar een aantal mensen behoorlijk in het verkeerde keelgat is geschoten.  Nochtans was dit stuk journalistiek uitzonderlijk correct, met meningen van beide kanten, want ook dr. Marc Van Ranst kreeg het (laatste) woord.  

Toch waren de reacties furieus.  Zoals altijd menen de voorstanders van vaccinatie dat ze het alleenrecht hebben op informatie - nu ja, informatie: zeg maar propaganda.  Al de rest wordt afgedaan als kwakzalverij en leugens.  De reacties waren dan ook buiten alle proportie.  Minister De Block vond het nodig haar verontwaardiging te tweeten.  Pierre Van Damme, tot over zijn oren gesubsidieerd door de farma-industrie, eiste het ontslag van de dokter.  En N-VA politicus Ide beloofde publiek de klacht in te dienen bij de Orde der Artsen waar Maggie om smeekte.  Klacht waartegen?  Omdat een arts gebruik gemaakt had van zijn recht op vrije meningsuiting?  Omdat pijnlijk duidelijk gemaakt was dat de meningen over vaccinaties wel degelijk verdeeld zijn?  Dat het niet zo evident is iedereen monddood te maken die niet naar de pijpen danst van de farmaceutische lobby’s?  

Helaas werkt het partijtje moddergooien als een boemerang.  Heel veel mensen zijn geschandaliseerd door het optreden van De Block, Ide, Van Damme en Co.  Het regende dan ook steunbetuigingen aan ons adres.  Mensen die genoeg hebben van de machtswellust, de arrogantie en het misprijzen van wie aan de touwtjes trekt.  Er zijn meer wakkere burgers in dit land dan Ide en Co vermoeden, en dat zullen ze geweten hebben.  Mensen die zich tot nog toe gedeisd gehouden hebben met hun mening, maar zich vanaf nu zullen “outen” wat vaccinaties betreft.

Uiteindelijk vragen we niets anders dan respect voor ieders mening, en de vrijheid zelf te beslissen over wat er met ons lichaam gebeurt, en dat van onze kinderen.  Een vrijheid die ons, althans op papier, gegarandeerd wordt door de Wet op de Patiëntenrechten.  Eerlijke en volledige informatie. Wie daar iets op tegen heeft, heeft zonder twijfel een verborgen agenda die met democratische middelen niet te verdedigen valt.

Wij roepen dan ook iedereen op zijn sympathie met onze zaak publiek te betuigen.  De tijd van zwijgen is voorbij.

Wat kan je dan concreet doen?  

Word lid van onze vereniging door in te loggen op onze website.  Informeer je, lees onze informatie - vanaf nu gratis en voor iedereen toegankelijk.  Verschuil je niet langer maar maak je mening kenbaar aan vrienden en buren.  Steun ons financieel met een donatie, hoe bescheiden ook.  En bereid je voor op de grote confrontatie mocht dr. Gaublomme effectief moeten verschijnen voor de Orde der Artsen.