Historiek

Onze werking ontstond eind de jaren '80. Steeds meer ouders hadden prangende vragen rond de verslechtering van de gezondheidstoestand van hun kinderen na vaccinatie. Vragen waarop nooit een antwoord kwam.

In 1988 hebben twee ouders en hun huisarts dan beslist om, met de meest bescheiden middelen, iets te doen aan dit informatiegebrek. Zo ontstond de “Zelfhulpgroep Vaccinatieziekten”. Folders werden opgesteld, een eerste brochuurtje zag het leven. Het was een samenvatting van het monumentale boek van Harris Coulter en Barbara Lou Fisher: “DPT, a shot in the dark”.

Steeds meer gevallen van vaccinatieschade werden bekend, de literatuurlijst bleef groeien. De klemtoon lag vooral op zelfhulp. Er werden dan ook af en toe bijeenkomsten georganiseerd voor lotgenoten.

Om meer uitstraling te geven aan de groep werd een vzw opgericht (1991) en werd er gestart met een tijdschrift. Aanvankelijk heette dit “Pikuur”, maar op suggestie van onze noorderburen veranderde de naam snel in ‘t Prikje.

Nieuwe activiteiten werden toegevoegd aan de werking van de vzw. Voordrachten werden georganiseerd of gegeven op aanvraag; we waren aanwezig op infobeurzen.

Er werden ook contacten gelegd met buitenlandse verenigingen met dezelfde interesses. In 1995 ontstond er zelfs een internationaal tijdschrift: The International Vaccination Newsletter. De publicatie hiervan werd gestopt in 1998 omwille van te veel werk. Tijdelijk verschenen er zelfs Franse, Duitse en Italiaanse vertalingen van dit tijdschrift.

In 1999 werd het EFVV opgericht, als overkoepelend Europees orgaan. Wij stonden mee aan de wieg van dit belangrijk gebeuren.

Om de informatie van ons kader inhoudelijk op te krikken werden er vormingscyclussen ingericht, waarbij meer diepgaand werd ingegaan op de wetenschappelijke achtergrond van het vaccinatieprobleem.