Hoe groot is het risico op een verplicht covid-vaccin?

Het leidt geen twijfel dat men binnen bepaalde kringen zal aandringen om een toekomstig vaccin verplicht te stellen.  Wegens het belang voor de nationale veiligheid, weet je wel…

Maar zelfs wanneer dit toekomstig Covid-vaccin niet verplicht zou worden dan is de kans zeer groot dat de “vrijheid” om zich niet te laten vaccineren gekoppeld zal worden aan een reeks pestmaatregelen.

Zo kondigde president Macron reeds aan dat de buitengrenzen van de Schengenzone mogelijks gesloten zouden blijven tot september in plaats van tot midden mei.  Ook binnen die zone bestaat de mogelijkheid dat een “covid paspoort” wordt ingevoerd, dat moet aantonen dat je ofwel negatief getest bent, of ingeënt, of beide.

Dit zou in eerste instantie gelden voor reizigers die naar de Schengenzone komen, maar kan evengoed betekenen dat je over zo’n paspoort moet beschikken om buiten de Schengenzone te reizen.  Dus geen vaccin, geen internationale reis!  Bezoekers zullen dan, volgens bronnen binnen Schengen Visa Info, een recente negatieve coronatest moeten kunnen voorleggen.  Recent betekent dan maximum twee weken oud. Daar werd aan toegevoegd dat zodra een vaccin beschikbaar is de toediening hiervan ook kan vereist worden om een Schengenvisum te bekomen.  Onze vrijheid om ons te verplaatsen naar waar we willen hangt dus aan een zijden draadje.

Ondanks het risico onze overheid op foute ideeën te brengen (die ze overigens toch reeds hebben) volgen hier een aantal pestmaatregelen waar we ons kunnen aan verwachten bij niet-vaccinatie:

  • een reis- of vliegverbod
  • uitsluiting van bepaalde verzekeringen
  • beperking van de sociale zekerheid
  • het aangaan van een financiering
  • deelname aan massa-evenementen
  • het bekomen van een diploma, rijbewijs enz. 

Hopelijk gaat onze fantasie te ver, maar het valt te vrezen dat de werkelijkheid grauwer wordt dan onze fantasieën. Daarom is het belangrijk NU te reageren voor een dergelijke monsterwet het licht ziet.  Begin met de petitie te tekenen, en hou jezelf op de hoogte van nakende acties via onze website.