Hoe kan ik mijn weigering om te vaccineren tegen polio verantwoorden?

Er zijn meerdere valabele redenen om een poliovaccinatie van de hand te wijzen.

Het eerste argument is medisch van aard.  Het risico dat je polio oploopt in België is onbestaande!  De ziekte komt bij ons niet meer voor, niet in België, niet in Europa.  Slechts twee landen ter wereld hebben nog te kampen met polio: Pakistan en Afghanistan.  Blijf daar weg, en het probleem is opgelost.  Wil je daar toch persé naartoe, dan kan je je alsnog laten inenten.  Net zoals gebeurt met landen waar Gele Koorts heerst.

Het risico op nevenwerkingen van het poliovaccin is weliswaar beperkt maar zeker niet onbestaande, zoals beschreven in de bijsluiter en de medische literatuur.

Kortom: als je er voor kiest je kind niet te laten vaccineren kies je effectief voor de weg van het minste risico voor je kind.

Vaak wordt dan geopperd dat, als we de verplichting afschaffen, de ziekte terug zal opflakkeren in ons land.  Dit is totaal ongefundeerd.  Immers, de meeste ons omringende landen hebben nooit een verplichte poliovaccinatie gekend, en toch is de ziekte ook daar verdwenen.

Een ander tegenargument is dat vluchtelingen, bijvoorbeeld uit Afghanistan, de ziekte terug in België kunnen importeren.  Ook dit is geen argument, want vluchtelingen worden gevaccineerd zodra ze voet op Belgische bodem zetten.

Tenslotte heeft de Nederlandse dokter Schaap aangetoond dat één of enkele gevallen van importpolio NIET tot een epidemie leiden (1).

Lees ook het boek van dr. Pilette over polio voor meer informatie (2).

Het tweede argument is van juridische aard.  De verplichting tot poliovaccinatie berust op een Koninklijk Besluit (KB) uit 1966.  Toen was polio nog vrij verspreid in onze streken.  In 2002 werd echter de wet op de patiëntenrechten gestemd.  Deze wet garandeert volledige vrijheid van keuze qua behandeling voor alle burgers.  Met andere woorden: men is volledig vrij een behandeling te accepteren of niet.  Vaccinatie valt onder dit begrip want het is een ingreep op onze gezondheid.

Het KB uit 1966 is dus volledig in strijd met de Wet op de Patiëntenrechten.  Een wet heeft een hogere rechtsgeldigheid dan een KB.  Daarom is dit KB niet langer rechtsgeldig.  In feite had men het in 2002 moeten afvoeren.

Op basis van deze beide argumenten kan je jezelf voor de rechtbank verdedigen.  Indien je echter de ruggesteun wenst van een advocaat dan kan dat natuurlijk ook.  Sommige advocaten hebben daar reeds enige ervaring mee.

Referenties:

1. Schaap, G.J.P.; Bijkerk, H.; Coutinho, R.A.; et al.;  The spread of Wild Poliovirus in the Well-Vaccinated Netherlands in Connenction with the 1978 Epidemic.  Prog. med. Virol., 1984; 29/124-140

2. Pilette, J.; Het poliovaccin...  wonder? of ramp?  Verkrijgbaar bij de vzw Preventie Vaccinatieschade.

Poliovaccin