Ik wens mijn kind niet te laten inenten tegen polio. Wat zijn dan de gevolgen?

Volgens het KB van 1966 is men verplicht zijn kind drie dosissen van het poliovaccin te laten toedienen tegen de leeftijd van 18 maanden.  Doe je dat niet dan mag je een reactie verwachten van de gemeentelijke administratie.  Sommige gemeenten zijn daar actiever in dan andere.  Eerst krijg je (meestal 2) herinneringsbrieven.  Als daar geen gevolg aan gegeven wordt krijg je eventueel een politieagent aan de deur om te vragen wat er gaande is.  Blijkt dat je opzettelijk niet vaccineert dan wordt de weigering doorgegeven aan het parket en krijg je een oproeping voor de correctionele rechtbank.  Daar word je quasi zeker veroordeeld tot een geldboete.  Deze varieert van zo’n 150 € tot een paar honderd €, afhankelijk van de rechter.  

Deze veroordeling wordt ook vermeld op je strafblad. 

Bovendien moet je bij veroordeling ook de gerechtskosten betalen (± 300 €).

Soms wordt er gedreigd met een gevangenisstraf indien men de vaccinatie weigert.  Dergelijke straf wordt echter nooit uitgesproken, tenzij er sprake is van ernstige kinderverwaarlozing of -mishandeling.

Poliovaccin