Informatiechaos

De informatie rond de corona pandemie blijft zonder meer chaotisch, op elk niveau.

Eerst was er de verklaring van de WHO op 9 juni dat besmette personen zonder symptomen niet of nauwelijks de ziekte verspreiden.  Amper enkele uren later werd de verklaring reeds teruggefloten.  Ok, wie niet ziek is moet niet hoesten of niezen, en zal dus amper virussen verspreiden, maar toch…  De studies hierover waren “te beperkt” en de resultaten liepen uiteen, dus…  En toch volgde er een verklaring van de verantwoordelijke epidemiologe, Maria Van Kerkhove.  Dit soort natte vinger werk is allerminst van aard ons vertrouwen in de WGO te herstellen, terwijl de instelling toch steevast doorgaat als dé referentie bij uitstek voor al wat wetenschap betreft.

Toch is de uitspraak niet zonder gevolgen, want de helft van de besmette personen heeft geen symptomen, aldus Lawrence Wong, minister van Nationale Ontwikkeling in Singapore.  Tot zo ver deze “verschrikkelijke infectie” waarbij de helft van de “zieken” niet ziek is.  Volgens viroloog Steven Van Gucht test trouwens 2% van alle patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis om welke reden dan ook positief op Covid, zonder symptomen.  Dit kan wijzen op een oude infectie; het virus kan één à twee maanden in de neus aanwezig blijven na een infectie zonder dat die persoon nog besmettelijk is.  Vraag is dan natuurlijk wat de waarde van zo’n test nog is als je er geen conclusies kan uit trekken qua besmettelijkheid.  Moet die patiënt dan nog in quarantaine of niet?

Een ander punt waarover de grootste verwarring bestaat is de graad van immuniteit onder de bevolking.  Volgens onze virologen is die miniem.  Volgens epidemiologen van de universiteit van Oxford echter zouden veel mensen immuun zijn voor Covid-19 dank zij vroegere besmettingen met andere coronavirussen.  Zoiets heet ‘kruisbescherming’.  Zoals bekend circuleren er elke winter wel een aantal coronavirussen die de klassieke griepsymptomen veroorzaken.  De structuur van deze coronavirussen komt gedeeltelijk overeen met die van Covid-19 zodat een afweerreactie mogelijk is op basis van die vroegere contacten.  

Deze vaststelling pleit dan weer voor een natuurlijke immuniteit tegen het virus, en tegen een overdreven indijking van de infecties door de lockdown.