Internationaal: Estland

Er is geen land in Europa dat geen groepering herbergt die ijvert voor vrije keuze van vaccinaties.

In dit nummer richten we graag de schijnwerper op een piepklein landje: Estland.  Klein maar dapper: er bruist een ongeziene dynamiek in deze kleine gemeenschap.

Twee jaar geleden kwamen enkele ouders van kinderen met ernstige vaccinatieschade terecht in een TV-programma.  De respons op dat programma was enorm.  Heel veel ouders erkenden zich in hun verhalen en namen contact op.  Daarop besloten enkele moeders een vereniging op te zetten. De beweging is dus nog erg jong, begonnen in 2017, en officieel geregistreerd eind 2018.  Maar wat een blitzstart!  Op twee jaar tijd hebben ze een symposium georganiseerd van hoog niveau met acht experten, een video gerealiseerd van anderhalf uur en een boek uitgebracht.  De vereniging ‘Ouders van kinderen met vaccinatieschade’ telt 94 leden, en bijna 10.000 volgers op Facebook, wat ongeveer 1% uitmaakt van de totale bevolking!  Ongeëvenaard in andere landen!  Dit jaar besloten ze over de eigen grenzen heen te kijken en aan te sluiten bij de Europese koepelvereniging EFVV.

De eerste actie van de vereniging was een rondschrijven naar alle scholen over de voorwaarden voor geïnformeerde toestemming in verband met HPV vaccinatie.  Daarop begonnen de reacties binnen te stromen. In de zomer van 2019 organiseerden ze een symposium onder de titel “Eerlijk en open over vaccinaties”, met 8 experten waaronder een epidemiologe en een ex-medewerker van de farma-industrie.  Op basis hiervan werk ook een anderhalf uur durende video (https://en.vaktsiinikahjustus.com/film) geproduceerd (Engels ondertiteld).

De vaccinatiepolitiek in Estland

Vaccinaties zijn niet verplicht in Estland, maar vaccinaties bij kinderen worden ten zeerste aanbevolen.  Meer en meer nieuwe vaccins worden aan het vaccinatieschema toegevoegd.  De Esten zijn zich bewust van het belang van hun mensenrechten, hun medische vrijheid en het recht op geïnformeerde toestemming voor elke medische interventie, inclusief vaccinaties.  De regering en de media voeren een enorme pro-vaccinatie propaganda, dag na dag.  Mensen die vaccins in vraag stellen worden vaak gecensureerd, zelfs door overheidsinstellingen.  Er is geen dialoog over de efficiëntie of de veiligheid van vaccins in de publieke media.

Dokters die hun mond durven open doen over mogelijk nevenwerkingen van vaccins worden belasterd, hun lidmaatschap van medische organisaties wordt ongedaan gemaakt, en sommigen verloren hun job.  Er is een strikte agenda voor “kwaliteitsvolle eerstelijnszorg” die dokters moeten volgen, en ze krijgen financiële bonussen wanneer ze voldoen aan een bepaald vaccinatiepercentage onder hun patiënten.  Ouders die hun kinderen niet laten vaccineren worden door hun huisarts bedreigd met aangifte wegens zogezegde kinderverwaarlozing.

Als ouders opteren om het aanbevolen vaccinatieschema niet te volgen dan hebben ze een schriftelijke bevestiging hiervan nodig van de huisarts, maar de kinderen hoeven niet gevaccineerd te worden.  Het besef van vaccinatieschade, de diagnose en de registratie ervan is voor vele dokters, overheidsambtenaren en de media nog een taboe.  Daardoor krijgen ouders niet genoeg informatie en beseffen ze vaak niet dat de chronische gezondheidsproblemen van hun kinderen eigenlijk nevenwerkingen zijn van vaccinatie.  Jammer genoeg nemen de gevallen van vaccinatieschade elk jaar toe en verdient dit probleem een bredere erkenning.

Het huidige vaccinatieschema in Estland ziet er als volgt uit:

 

Leeftijd        vaccinatie tegen

12 uur        hepatitis B (bij risicokinderen)

1 - 5 dagen    tuberculose

2 maand        1e dosis tegen rotavirus

3 maand        1e dosis tegen difterie, tetanus, kinkhoest, polio, hib, hepatitis B

            2e dosis tegen rotavirus

4,5 maand    2e dosis tegen difterie, tetanus, kinkhoest, polio, hib, hepatitis B

6 maand        3e dosis tegen difterie, tetanus, kinkhoest, polio, hib, hepatitis B

1 jaar        1e dosis tegen mazelen, bof en rodehond

2 jaar        4e dosis tegen difterie, tetanus, kinkhoest, polio, hib, hepatitis B

6 - 7 jaar        5e dosis tegen difterie, tetanus, kinkhoest en polio

12 jaar        HPV (2 dosissen)

13 jaar        2e dosis tegen mazelen, bof en rodehond

15 - 17 jaar    6e dosis tegen difterie, tetanus, kinkhoest en polio

De herhalingsvaccinatie tegen difterie en tetanus bij volwassen wordt aanbevolen om de 10 jaar.  Nochtans ligt de vaccinatiegraad bij volwassenen behoorlijk laag omdat de hele focus ligt op vaccinatie bij kinderen.  Er is een sterke druk om te vaccineren tegen griep bij ouderen en zwangeren, druk die elk jaar toeneemt.  De overheid stimuleert de vaccinatie bij alle gezondheidswerkers, maar studies tonen aan dat de respons hierop laag ligt. De media maken veel reclame rond de BMR-vaccinatie, en vaccinatie tegen tekenziekte.

Vaccinatie van soldaten wordt aanbevolen maar is niet verplicht.  In feite echter durven weinig soldaten weigeren omdat ze denken dat deze vaccins wel verplicht zijn.

Vaccinatie in crèches en op school

Kinderen moeten niet gevaccineerd zijn om toegelaten te worden tot een kleuterschool of school.  Niet-gevaccineerde kinderen worden toegelaten in crèches, kleuterscholen, scholen en universiteiten.

Melding van nevenwerkingen

Nevenwerkingen worden meestal genegeerd, en huisartsen vertellen over het algemeen dat de gezondheidsproblemen het gevolg zijn van puur toeval of van genetische afwijkingen.  Daardoor worden nevenwerkingen ontkend en niet geregistreerd.  Er bestaat geen wet op financiële compensatie van vaccinatieschade of steun bij revalidatie. In zeldzame gevallen kunnen nevenwerkingen gemeld worden door de ouders of door gezondheidswerkers.  Volgens de wet zouden ernstige gevallen van vaccinatieschade (overlijden, blijvende schade) moeten gemeld worden  aan het Estse Gezondheidsagentschap, maar dit gebeurt zelden.