Interview met Mattias Desmet in Doorbraak

Opnieuw legt Mattias Desmet de vinger op de wonde in dit interview in Doorbraak.  Mits een gratis proefabonnement kan u de volledige tekst lezen.

Hij herhaalt er met klem dat de lockdown niet alleen overbodig is maar een aanslag op onze fundamentele vrijheden.  Verstandige, selectieve maatregelen om de zwaksten in onze samenleving te beschermen zouden voor hem meer opleveren zonder die samenleving in de vernieling te helpen.

Hij verzet zich tegen de verkettering van iedereen die het waagt de mainstream standpunten kritisch te benaderen, en de repressie die op hen wordt uitgeoefend.

Uit zijn contacten met spoedartsen blijkt dat 10% van de opnames in ziekenhuizen daar helemaal niet thuis horen, 30% positief testen maar wellicht ziek zijn door infectie met een ander virus, en dan nog eens 10% die meer om sociale dan om medische redenen worden opgenomen.

Desmet betreurt dat er niet gerept wordt over de doden als gevolg van de lockdown zelf.

De echte crisis is volgens hem het gevolg van het gebrek aan zingeving bij de mensen en de teloorgang van geloofwaardige instanties.

Bekijk de volledige voordracht op de link hierboven.