Kranten en correcte informatie

Beste allemaal,

Ik las dit week-end een artikel in de krant De Morgen1, dat me ertoe noopt om nogmaals in mijn pen te kruipen. De titel luidt: “Kinderen die geen vaccin kregen zijn slecht beschermd”. Het gaat over een interview met een Londense professor in de virologie2, Stephen Griffin. Het interview wordt breed uitgesmeerd over twee pagina’s. De grote vetgedrukte hoofding heeft duidelijk als bedoeling om de ouders aan te sporen om hun kinderen alsnog te laten inspuiten met het Covid-vaccin.

Zijn niet gevaccineerde kinderen niet goed beschermd? En beschermd tegen wat dan precies? Tegen een Covid-besmetting? Tegen een ziekenhuisopname? Tegen een opname in de afdeling Intensieve Zorgen? Of tegen sterfte? Het wordt in het midden gelaten door onze professor. Angstzaaierij heeft er immers geen voordeel bij om precies te omschrijven over welke concrete risico’s het gaat.

Lees verder: zie bijlage.