Lezersbrief 2

Beste,

Mijn dochter volgt een opleiding Sociale Rehabilitatiewetenschappen aan de UCLL.

Ze is in september aan haar tweede jaar begonnen.

Daarnet belde ze me om te melden dat ze haar op school 'verplicht' hebben gevaccineerd tegen hepatitis.

Ik begrijp dat we bij een' stage in een medische instelling' hier niet onderuit kunnen maar mijn dochter heeft geenszins plannen in die richting.

Is het dan geoorloofd dat een onderwijsinstelling al de leerlingen, ongeacht hun toekomstig werkveld, verplicht vaccineert?

Mijn dochter heeft van huis uit de info meegekregen waarom we haar nooit hebben ingeënt en is hier danig van in shock. Ik als moeder niet minder.

Ze zijn van plan haar nog tweemaal in te enten. Het is me nog niet helemaal duidelijk of dat tegen dezelfde ziekte is of, erger nog, ander gif...

Graag uw advies/ raad.

Beleefde groeten,

E.S.


Beste E., 

bij stage in een medische instelling is aan deze verplichting inderdaad niet (of amper) te ontsnappen.

Indien echter dergelijke stage niet op de agenda staat kan ik me niet voorstellen dat de school het recht heeft een vaccinatie te eisen, of toe te dienen zonder de goedkeuring van de betrokkene of haar ouders.

Ik zou hiertegen dan ook formeel (aangetekend) klacht indienen bij de school.  Indien ze niet met een waterdichte verantwoording voor de dag kunnen komen is zelfs een rechtszaak tegen de school te overwegen (slagen en verwondingen) om een schadevergoeding te eisen.

In geen geval zou ik toestemmen de beide herhalingsvaccins (hepatitis B) (en A??) te laten toedienen, tenzij u dat zelf beslist.  Maar daar ziet het niet naar uit…

Mvg,

dr. Gaublomme