Masker valt af bij Moderna

Het farmabedrijf Moderna, dat recent aankondigde dat het goed op weg is om het tweede coronavaccin af te leveren, heeft zijn masker laten vallen.  Of moeten we zeggen zijn schaamlapje?  In niet mis te verstane bewoordingen heeft CEO Stéphane Bancel Europa laten verstaan dat ze haast moeten maken met een contract voor de levering van vaccins, of ze riskeren achteraan in de wachtrij te belanden.  Zoveel arrogantie is nooit gezien.  Door druk te zetten op de onderhandelingen wil Moderna twee dingen bereiken: een voor hen interessante prijs bedingen, en juridische vrijstelling krijgen voor de te verwachten nevenwerkingen van het vaccin.  Wat precies in het te onderhandelen contract staat is zelfs voor de Europarlementsleden een raadsel want de Europese Commissie houdt de inhoud binnenskamers.  Tot zover de Europese democratie!l Kim Van Sparrentak die voor GroenLinks in de commissie Volksgezondheid zetelt benadrukt dat de firma’s reeds veel geld gekregen hebben om de productie te ondersteunen, en nu staan ze alweer aan de kassa om hun winsten te garanderen.  Naast de enorme sommen die aan de vaccins worden besteed is het meest zorgwekkende aspect dat ook de clausules over de aansprakelijkheid voor bijwerkingen geheim blijven.  Het laat zich al raden wat daar zal in staan.  

Bedenkelijk is ook dat Dominique Van Dijck, gezondheidseconoom UGent, daar allemaal geen graten in ziet.  Hij vindt het normaal dat de farmabedrijven “correct” worden vergoed voor de investeringen die ze gedaan hebben.  Dat die investeringen al voor een stuk door de belastingbetaler zijn gesponsord, terwijl die nu ook nog de druk van het vaccin zelf op ons wordt afgewenteld, blijkt Van Dijck niet te storen…