Mazelen op Samoa

Samoa bestaat uit 2 onooglijke eilandjes die deel uitmaken van Polynesië in de Stille Oceaan, ten oosten van Australië.  Er wonen in totaal 200.000 mensen.

Begin december worden de eilandjes plots wereldnieuws wanneer blijkt dat er een epidemie heerst van mazelen, met bijna 50 overlijdens, vooral bij baby’s.  Op het eerste gezicht is de conclusie snel gemaakt: mazelen is een gevaarlijke ziekte, en vaccinatie dringt zich op.

Helaas is niets wat het lijkt.  Het verhaal is net iets complexer dan dat.  Wat is er gebeurd op Samoa?

Vorig jaar zijn er op Samoa twee kinderen gestorven na mazelenvaccinatie.  Daarop werd de vaccinatiecampagne gedurende 8 maanden opgeschort.  Omdat de vaccinatiegraad drastisch daalde heeft de overheid, in samenwerking met de WGO, beslist een grote vaccinatiecampagne op touw te zetten, ook al waren er op dat moment geen problemen.  In oktober werden 115.000 vaccins naar Samoa gestuurd en is de vaccinatiecampagne begonnen.  Kort nadien werden de eerste gevallen van mazelen gemeld, met dodelijke gevolgen.  Op 5 en 6 december werd zelfs alle handel en verkeer gedurende twee dagen plat gelegd om de vaccinatiecampagne uit te voeren.  Personen die nog niet gevaccineerd waren moesten hun huis aanduiden met een rode vlag of een stuk rode stof, om de vaccinatoren te helpen bij hun taak.  De hele bevolking moest zich aan de vaccinatie onderwerpen.  Naar verluid waren er ouders die hun kinderen verborgen hielden om aan de vaccinatie te ontkomen…

Belangrijk in het Samoa-verhaal is eveneens dat de meest efficiëntie manier om ernstige complicaties van mazelen te voorkomen, namelijk Vitamine A toediening, niet werd toegepast.  Nochtans is er voldoende evidentie voor het feit dat deze eenvoudige en goedkope maatregel zeer gunstige gevolgen heeft.  De dodelijke afloop bij de meeste baby’s had hierdoor grotendeels kunnen voorkomen worden.  In plaats daarvan beslist de overheid in Samoa een verplichte algemene vaccinatie in te voeren, nota bene met een levend virus vaccin dat zelf de ziekte verspreidt!

Maar de houding van de overheid was precies het omgekeerde van wat wenselijk was.  Edwin Tamamese, een pro-choice activist, was op eigen houtje begonnen met het verdelen van zo veel mogelijk vitamine A en C.  Hij werd door de overheid gearresteerd en gevangen genomen!!!

Ook een aantal volwassen zijn overleden na hun vaccinatie.  De officiële doodsoorzaak luidt “longontsteking”.

Kinderen die reeds de mazelen hadden en desondanks gevaccineerd werden en kort daarna overleden worden in de officiële statistieken genoteerd als “niet gevaccineerd”.  Handig voor hen die achteraf luid roepen dat het - uiteraard - de “niet-gevaccineerden” waren die overleden…

Even een tijdlijn opstellen:

juli 2018: 2 kinderen sterven meteen na vaccinatie met BMR; het vaccinatieprogramma wordt opgeschort

april 2019: het vaccinatieprogramma wordt terug ingevoerd

september 2019: alles ok op Samoa, geen mazelen, met een vaccinatiegraad van amper 30%

1 oktober 2019: UNICEF zendt 115.000 mazelenvaccins naar Samoa

12 oktober: de Wereldbank spendeert 34 $ aan de vaccinatiecampagne in Samoa omwille van een epidemie

15 november: de staat van paraatheid wordt afgekondigd op Samoa wegens het opduiken van een mazelen-epidemie

20 november: een grootscheepse vaccinatiecampagne start, in eerste instantie gericht op zwangere vrouwen (!!) en kinderen.  Ook reeds geïnfecteerde personen worden ingeënt.

Eind november 2019: meer dan 33.000 personen zijn gevaccineerd.  De mazelen verspreiden zich over Samoa; de eerste dodelijke slachtoffers worden genoteerd.

5 december: reeds 50.000 personen werden gevaccineerd.

 

Bron: Mirjam Wolf, die haar informatie rechtstreeks kreeg van inwoners van Samoa, en van familieleden die buiten de eilanden wonen.