Mazelenvaccinatieplicht in Duitsland doorgedrukt!

Sie haben es gewusst!  

Het heeft langer aangesleept dan verwacht, maar op vrijdag 20 december heeft de vaccinatielobby in Duitsland dan toch zijn slag thuisgehaald.  De wet op de verplichte mazelevaccinatie werd er goedgekeurd.  Op 14 november was de wet reeds in de Bundestag (parlement) aangenomen, en op 20 december bevestigd door de Bundesrat (senaat).  De wet houdt in dat alle kinderen van 1 jaar of ouder een bewijs van vaccinatie moeten kunnen voorleggen om in een crèche of op school toegelaten te worden.  Ook het personeel van kinderdagverblijven moeten een bewijs van vaccinatie kunnen voorleggen.  Hetzelfde geldt voor iedereen die in gemeenschapsinstellingen of in de medische sector werkzaam is, waaronder opvoeders, leraren, alle medisch en verplegend personeel (voor zover ze na 1970 geboren zijn).  Ook asielzoekers en vluchtelingen moeten binnen de vier weken na opname in een gemeenschapsinstelling gevaccineerd worden.  Een mondelinge verklaring volstaat niet, je moet een bewijs van inenting, of van het recent doormaken van de ziekte, kunnen voorleggen.  Kinderen die reeds ingeschreven zijn in een school of crèche krijgen uitstel tot 31 juli om hun bewijs van vaccinatie binnen te brengen.  Wie zich aan deze vaccinatieplicht niet onderwerpt begaat een overtreding die met een geldboete tot 2.500 € afgestraft zal worden.  Zelfs bestuurders van een kinderdagverblijf dat niet-gevaccineerde kinderen toelaat kunnen met dezelfde boete bestraft worden.  Idem voor niet-gevaccineerd personeel van gemeenschapsinstellingen, gezondheidsinstellingen (vb. ziekenhuizen), perosneel van asielcentra en de asielzoekers zelf!

Op de koop toe zal de overheid in toenemende mate massavaccinatie op scholen promoten, ook tegen tal van andere ziekten.  De elektronische registratie van inentingen wordt aangemoedigd, onder andere om de patiënten te wijzen op mogelijke herhalingsinentingen.

Apothekers krijgen bovendien de toelating patiënten te vaccineren tegen griep.  Hoe het zit met de verantwoordelijkheid als het mis loopt bij de vaccinatie wordt niet aangegeven. 

Voor de propaganda over deze vaccinatiecampagnes alleen al wordt twee miljoen euro per jaar uitgetrokken.

In zijn aankondiging van de nieuwe wet schrikt gezondheidsminister Span niet terug voor flagrante leugens.  De tekst van de officiële aankondiging vermeldt letterlijk dat vaccinatie tegen mazelen een levenslange bescherming biedt.  Dit is dus pertinent en bewijsbaar onjuist.

Het argument van de minister is dat weliswaar 97,1% van de kinderen de eerste mazelenvaccinatie ondergaan heeft, maar dat slechts 93% ook het herhalingsvaccin heeft gekregen.  Volgens hem is dit de reden dat de “kudde-immuniteit” tegen mazelen achterwege blijft.  Ook dit is een leugen, want zelfs vaccinatie-goeroe Plotkin geeft toe dat zelfs twee dosissen van het vaccin niet altijd beschermen tegen de ziekte.

Geen enkele van de verantwoordelijke politici zal het excuus kunnen aanvoeren dat ze niet voldoende of niet correct geïnformeerd werden bij het nemen van deze rampzalige beslissing.  Het excuus dat de Duitsers aanvoerden na de tweede wereldoorlog: “Wir haben es nicht gewusst” (we wisten niet wat er aan de hand was), gaat hier geenszins op.  Allen kregen ze, onder andere door het EFVV, meermaals een email toegestuurd met daarin de sluitende argumentatie waarom een verplichte algemene vaccinatie geen oplossing biedt voor de toename van mazelen in het land, integendeel.

De wet gebiedt in feite enkel de vaccinatie tegen mazelen, maar een apart mazelenvaccin is in Duitsland niet verkrijgbaar, waardoor ook vaccinatie tegen bof en rodehond de facto verplicht worden.

De gevolgen van deze “Masernschutzgesetz” zijn rampzalig, zowel op medisch vlak als financieel.

Een veralgemeende vaccinatiecampagne kost handenvol geld, en dat in tijden waar op alle mogelijke vlakken en op alle manieren moet besnoeid worden in het budget.  Wanneer we daar de kosten bijrekenen voor de opvolging en behandeling van vaccinatieschade, en de vergoeding van vaccinatieslachtoffers, dan loopt het prijskaartje flink op.

Veel belangrijker nog dan de financiële blutsen die de staat oploopt door dit project zijn de slachtoffers die ongetwijfeld met hun gezondheid zullen betalen voor deze nefaste vergissing.  Elk vaccin veroorzaakt nevenwerkingen, en het BMR-vaccin maakt hierop geen uitzondering.  Wat het geheel nog erger maakt is dat men gaat vaccineren in een periode dat de ziekte zich uitbreidt, en dus onvermijdelijk een groot aantal reeds besmette personen zullen ingeënt worden.  Dit is vragen om problemen.  De zogenaamde “incubatievaccinatie”, dit is een vaccinatie in de periode dat de te vaccineren persoon reeds besmet is met de ziektekiem, maar de symptomen nog niet zijn uitgebroken, heeft altijd al voor een versterking van de nevenwerkingen geleid.  Duitsland mag zich dus voorbeiden op een golf van “onverklaarbare problemen bij kinderen”.

 

Bron: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht.html