Melding vaccinatieschade

Jaarlijks worden er, ook in ons land, een aantal personen slachtoffer van vaccinatieschade. Het is bijzonder moeilijk een realistisch beeld te krijgen van de juiste omvang van deze problemen. Een meerderheid van de schadegevallen raakt nooit bekend, hetzij omdat ze niet als vaccinatieschade (h)erkend worden, hetzij omdat de vaststelling niet aan de overheid wordt medegedeeld.

De vzw Preventie Vaccinatieschade heeft niet de ambitie deze lacune op te vullen. Dat is de taak van de overheid. Wel proberen we een overzicht te krijgen van de problemen die concreet ontstaan zijn na vaccinatie, om deze te toetsen aan de wetenschappelijke literatuur en aan de bijsluiters van de vaccins. Grote leemtes kunnen op die manier ontdekt en aangeduid worden.

De overheid propageert vaccinatie (als ze ze al niet verplicht stelt) maar staat niet in voor de negatieve gevolgen ervan. De nevenwerkingen van vaccins op korte en lange termijn worden van officiële zijde geminimaliseerd of ontkend, of afgedaan als toeval. Het is onze bedoeling de politici, de media en het publiek te wijzen op de ernst van dit probleem.

Daarnaast is het onze bedoeling de slachtoffers te ondersteunen met de beperkte middelen die we hebben.

U kan ons hierbij helpen door de u bekende gevallen van vaccinatieschade aan ons door te geven. Dit kan via ons schriftelijk enqueteformulier dat u op ons secretariaat gratis kan bestellen, of via het electronisch formulier op deze site. Vul de lijst zo volledig mogelijk in. Wij garanderen het bewaren van de authenticiteit van uw observaties, met in acht name van uw anonimiteit .

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en wensen u het allerbeste toe.

De vragenlijst invullen kan enkel als u ingelogd bent.
Hebt u nog geen account op deze site? Klik dan hier en maak één aan.
Vul nu de vragenlijst in.