Nevenwerkingen

Laten we hier enkel een aantal nevenwerkingen vermelden die bij alle vaccins kunnen voorkomen:

Op de plaats van inenting kan zich een grote, rode, warme zwelling voordoen. Ook vlakke, roze, verheven plekken (netelroos) of kleine rode, droge stipjes (rash) kunnen optreden over het hele lichaam.
Koorts: temperatuurverhoging boven de 39°C is géén normale reactie, en moet gemeld worden aan de arts.
Het kind kan gaan braken , overmatig winderig worden of diarree krijgen.
Het kind kan kort na de inenting bleek, koud, slap en bewusteloos worden. Dit betekent dat het een shocktoestand doet. Dit is levensgevaarlijk. Reanimatie ter plaatse en onmiddellijke opname in het ziekenhuis zijn noodzakelijk.
Ook stuipen zijn mogelijk, waarbij het kind afwezig wordt, of stijf, of ongecontroleerde bewegingen maakt met ogen, armen of benen. Men moet het geleidelijk afkoelen en dadelijk de dokter verwittigen. Het kind moet van kortbij gevolgd worden omdat er een risico bestaat op blijvende hersenschade.
Sommige kinderen beginnen onbedaarlijk te wenen, vaak op een zeer hoge, schrille toon, zijn ontroostbaar en houden pas op als ze van uitputting in slaap vallen. Dit wijst op irritatie van de hersenen en is een alarmteken ! De dokter moet dadelijk verwittigd worden.
Het kind kan abnormaal slaperig worden, of slapeloos, of een totaal verstoord slaappatroon krijgen.
Wiegendood is een tragische verwikkeling die duidelijk vaker voorkomt in de periode na vaccinatie.
Het kind kan chronisch verkouden worden, terugkerende oor- of keelontstekingen krijgen, bronchitis of astma ontwikkelen.
Allergie komt vaker voor na vaccinatie o.a. tegen kinkhoest en mazelen.
Diabetes komt 60% vaker voor na hepatitis B- en Hib-vaccinatie.
Allerlei verlammingen kunnen optreden, o.a. Guillain-Barré.
Auto-immuunziekten (reumatoide artritis, lupus, erythema nodosum, periarteritis nodosa, Goodpasture syndroom) zijn vastgesteld na verschillende vaccins (tetanus, BCG, mazelen, hepatitis B).
Op termijn kan vaccinatie leiden tot hyperkinetisme , leermoeilijkheden, gedragsproblemen (agressie) en karakterstoornissen (autisme).
Plotse dood kan het gevolg zijn van een acute verwikkeling (shock, hersenontsteking).