Niet-gevaccineerde kinderen zijn gezonder

 

Samenvatting:

Ongevaccineerde kinderen hoeven 25 keer minder vaak naar kinderarts – Meerderheid gevaccineerde kinderen lijdt aan groeiende lijst chronische ziekten – Direct verband tussen aantal vaccinaties en ADHD – Epidemiologische studie: Vaccins geven bij jonge kinderen 3000% hogere kans op neusslijmvlies ontsteking

De studie

Het International Journal of Environmental Research and Public Health heeft een 10 jaar durende studie gepubliceerd waaruit blijkt dat ongevaccineerde kinderen in de VS een vele malen betere gezondheid hebben dan hun gevaccineerde leeftijdsgenoten. Er is een direct verband geconstateerd tussen het toegenomen aantal vaccinaties en het aantal (chronische) ziekten, zoals astma, allergieën, luchtweginfecties en eczeem, waar inmiddels een meerderheid van alle kinderen aan lijdt. Ongevaccineerde kinderen hoeven maar liefst 25 keer minder vaak naar de kinderarts toe.

Het aantal vaccinaties dat kinderen krijgen is de afgelopen 30 jaar explosief gegroeid, vooral in de Verenigde Staten (70 doses van 16 vaccins tot het 18e levensjaar). De gezondheid van kinderen is er echter bepaald niet beter op geworden. Integendeel, kinderen moeten veel vaker naar een kinderarts, en kampen met een waslijst aan chronische aandoeningen. Maar liefst 54% van alle kinderen en jong volwassenen in de VS lijden aan tenminste één chronische ziekte waar ze levenslang medicijnen voor moeten slikken. 

De studie werd verricht door Integrative Pediatric, een kinderartsenpraktijk in Oregon. Tien jaar lang werden 3300 patiënten gevolgd, die op evenwichtige wijze gevaccineerd, gedeeltelijk gevaccineerd en ongevaccineerd waren. Deze praktijk van dr. Paul Thomas heeft als beleid dat ouders voorafgaand aan vaccinaties volledig worden geïnformeerd over de risico’s van wel of niet vaccineren.

Geen vaccinaties? 25 keer minder vaak naar kinderarts

Eczeem, allergieën, ontwikkelingsachterstanden en auto-immuun ziekten zijn typerende signalen dat een kinderlichaam slecht reageert op een of meerdere geïnjecteerde vaccins. Uit het onderzoek kwam een overduidelijk verschil tussen volledige gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen naar voren. De laatste groep hoefde in 10 jaar tijd maar liefst 25 keer minder vaak naar de kinderarts.

Auto-immuun ziekten door adjuvant aluminium

Een belangrijk onderdeel van de studie werd verricht door dr. Yehuda Shoenfield, die zich richtte op het ontstaan van het auto-immuun syndroom dat wordt veroorzaakt door de adjuvanten in vaccins. Als er in de familie auto-immuniteit voorkomt, krijgen kinderen die worden gevaccineerd vaker oorinfecties, astma, allergieën en huiduitslag dan ongevaccineerde kinderen, in wier families dezelfde auto-immuun stoornissen voorkomen.

Het adjuvant aluminium is een van de chemische stoffen die er vermoedelijk voor zorgen dat bepaalde genen worden beïnvloed, waardoor deze auto-immuun ziekten ontstaan. Daarom is het altijd heel belangrijk te kijken naar de ziektegeschiedenis van de familie alvorens een besluit te nemen over het vaccineren van je kind(eren), vindt dr. Thomas.

Ongevaccineerde kinderen hebben 70% minder kans op luchtweginfecties

De zorgwekkendste uitkomst van het onderzoek is dat het aantal chronische ziekten in gevaccineerde kinderen explosief is gestegen. Zij moeten 3 tot 6 keer vaker naar de kinderarts vanwege bloedarmoede, allergieën, sinusitis (holte ontstekingen) en astma. Ongevaccineerde kinderen hebben maar liefst 70% minder kans om luchtweginfecties op te lopen.

Direct verband tussen aantal vaccinaties en ADHD

Géén van de onderzochte ongevaccineerde kinderen had ADHD. Naarmate het aantal vaccinaties bij de andere kinderen opliep, bleken ze ook vaker aan ADHD te lijden. Dr Thomas stopt standaard met vaccineren zodra een kind verschijnselen hiervan krijgt. Hierdoor heeft ten opzichte van het landelijk gemiddelde slechts ongeveer de helft van het aantal kinderen in zijn praktijk ADHD gekregen.

Een kwart van de gevaccineerde kinderen kregen overigens toch de infecties waartegen ze beschermd hadden moeten zijn, inclusief waterpokken en kinkhoest. Percentueel kwamen deze ziekten ietsje vaker voor bij ongevaccineerde kinderen, maar die herstelden daar allemaal volledig van, en ontwikkelden bovendien levenslange natuurlijke immuniteit.

Mazelen/bof/rodehond/tetanus: GEEN verschil

Wat betreft mazelen, de bof, rodehond, tetanus, hepatitis of een van de andere infecties waar vaccins voor zouden zijn ontwikkeld, was er gedurende de 10,5 jaar van de studie GEEN ENKEL verschil tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen. In beide groepen kwamen deze aandoeningen niet voor. (1)

Epidemiologische studie: 3000% hogere kans op neusslijmvlies ontsteking

Het Journal of Translational Science publiceerde in 2017 al eens een overkoepelend onderzoek van epidemiologen die eenzelfde enorm verschil constateerden in 6 tot 12 jarige kinderen. Gevaccineerde kinderen lopen een 4,2 maal hogere kans om de diagnose autisme, ADD of hyperactiviteit (ADHD) te krijgen, en lijden 5,2 keer vaker aan leerstoornissen. Het grootste probleem is allergische rinitis (ontsteking van de neusslijmvliezen). Gevaccineerde kinderen hebben daar maar liefst een 3000% hogere kans op.

Kinderen die tegen griep worden ingeënt lopen volgens een studie die werd gepubliceerd in Thoracic Society een drie keer hogere kans om met griepachtige symptomen in het ziekenhuis te worden opgenomen, en hebben een 440% hogere kans om andere luchtweginfecties te krijgen.

Hebben vaccinaties überhaupt wel enige zin?

De vraag of vaccinaties überhaupt wel enige zin hebben, zeker gezien het feit dat ze de algemene gezondheid van kinderen aantoonbaar verzwakken en kunnen beschadigen, is daarom meer dan gerechtvaardigd, vooral met het oog op de aanstaande massale Covid vaccinatiecampagnes. 

Wel, als we cynisch speculerend zouden eindigen, dan zouden we kunnen zeggen dat er tenminste één club is die enorm veel baat lijkt te hebben bij vaccinaties: de ‘Big Pharma’ producenten. Wat een briljant verdienmodel zou dat zijn: injecteer kinderen eerst met allerlei stoffen die hun gezondheid verzwakken en hen ziek maken, waarna ze levenslang afhankelijk worden van dure medicijnen en behandelingen. Koop tegelijkertijd onder het mom van ‘lobby’, ‘promotie’ of ‘voorlichting’ met honderden miljoenen dollars en euro’s per jaar de medewerking van politici en beleidsbepalende instanties, virologen en andere artsen.