Petitie

Naar aanleiding van het VTM-journaal van 10 april werd dr. Gaublomme publiekelijk aangevallen door minister De Block via Twitter. Louis Ide, arts en algemeen secretaris van N-VA, dreigde klacht neer te leggen tegen dr. Gaublomme bij de Orde der Artsen.

Als reactie hierop werd spontaan een petitie opgesteld om de dokter te steunen.  Immers, het enige wat dr. Gaublomme deed was een aanvulling geven op de nieuwsberichten zoals die in de media gangbaar zijn.  Met name wees hij op de gebreken en gevaren van het mazelenvaccin zoals dat blijkt uit de wetenschappelijke literatuur.  Gaublomme vraagt om VRIJHEID VAN KEUZE in verband met alle vaccinaties, en een GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING voor elke vaccinatie.

Wil je dr. Gaublomme steunen dan kan je hier de petitie ondertekenen.