Politieke druk

De bevolking is de coronamaatregelen spuugzat, zo veel is duidelijk.  De aanslag op de voorbije feestdagen is de druppel die de emmer doet overlopen.  Toch laten te veel burgers lijdzaam begaan.  “Het zal wel nodig zijn om Het Virus weg te krijgen zeker…”.  Neen dus, het is niét nodig, zelfs niet nuttig.  De corona-maatregelen zijn zonder meer een aanslag op onze samenleving.  

Die maatregelen terugdraaien lijkt een bijzonder moeilijke opgave.  Maar oplossingen zoeken binnen het kader van de geldende wetgeving is nooit verkeerd.  Daarom is het nuttig en nodig om, op individuele basis, contacten te leggen met politici allerhande om op basis van gezond verstand en burgerzin de schade tot een minimum te beperken.  Daarom: contacteer jullie burgemeesters en gemeenteraadsleden om op lokaal niveau aan te dringen op een rationele en humane toepassing van de geldende beperkingen.  Elke burgemeester is het hoofd van zijn politiedienst, en heeft de macht om de controles op de coronamaatregelen te beperken tot de echte uitspattingen, zonder er een heuse heksenjacht van te maken. Doe dit! Eis dat de politiek doet wat ze pretendeert te doen: ons vertegenwoordigen! 

Ook op nationaal vlak moeten we druk uitoefenen op onze “vertegenwoordigers” om de belangen van de burgers te dienen, niet die van het clubje viro- en andere logen.  Laten we ons nooit laten ontmoedigen en ons neerleggen bij wat De Overheid van ons verwacht wanneer die verwachtingen in strijd zijn met elke vorm van redelijkheid of gezond verstand.