Polioprocessen

De heksenjacht op ouders die het poliovaccin voor hun kind weigeren gaat onverminderd door.

Recent werd in het arrondissement Halle-Vilvoorde een echtpaar veroordeeld tot twee maal 500 €, ondanks een sluitend juridisch dossier.  De vooringenomenheid van de rechters houdt stand, ook al handelen ze onwettig. Het KB over de verplichte poliovaccinatie is immers in strijd met de wet op de patiëntenrechten, en had al sinds 2002  moeten afgevoerd worden.

Even ergerlijk is de willekeur wat de boetes betreft.  Deze verschillen sterk van arrondissement tot arrondissement.  Daardoor is er geen rechtszekerheid voor de weigeraars, want ze weten nooit op voorhand wat de concrete impact van hun weigering zal zijn.

De strijd gaat voort, tot afschaffing van het KB!