Preventie en behandeling van Covid-19

De maatregelen die de overheid treft ter beheersing van de Covid-19 pandemie zijn bedoeld ter preventie van infecties met het virus.  Niet alleen zijn deze maatregelen catastrofaal voor onze samenleving, ze zijn bovendien, in tegenstelling tot wat de media ons proberen wijs te maken, niet efficiënt.  Ten bewijze daarvan de beruchte tweede golf, hoezeer die ook met een korrel dient genomen te worden, en het feit dat tal van mensen ondanks strikte opvolging van alle mogelijke maatregelen toch besmet raken.

Uiteindelijk zijn die besmettingen niet het probleem, en konden we beter helemaal stoppen met het daar over te hebben.  Om twee redenen.  De cijfers die ons voorgeschoteld worden zijn niet betrouwbaar, en bovendien betekenen ze eigenlijk niets gezien het grote merendeel van de besmettingen zonder enig gevolg blijft.  80% van de besmettingen veroorzaakt immers totaal geen problemen.

PREVENTIE

Kunnen we dan toch iets doen om een infectie te voorkomen?

In beperkte mate zullen afstand houden en een verstandige beperking van onnodige fysieke contacten wel bijdragen tot het aantal infecties.  Nog belangrijker echter is het verdunnen van het aantal virussen door voldoende aanvoer van verse lucht.  Verluchten dus, vensters op tijd en stond wagenwijd open!  En het afschermen van échte risicopatiënten, mensen met onderliggend lijden.

Veel belangrijker echter dan het voorkomen van infecties is het voorkomen van ziekte.  En dat komt zoals altijd neer op één enkel recept: het ondersteunen van een gezond en goed werkend immuunsysteem.  En hoe krijgen we dat voor mekaar?

Alweer zoals altijd zijn er een aantal zeer eenvoudige basisregels waarmee we alles in kannen en kruiken krijgen:

- voldoende rust;

- voldoende lichaamsbeweging: wandelen, fietsen, matig sporten;

- veel frisse lucht.  Zuurstof opsnuiven (dus zonder mondmasker!!). De woning of klas verluchten;

- gezonde voeding, met veel vers (biologisch !) fruit en groenten; vers bereide maaltijden met afwisselende producten;

- extra voedingssupplementen.  In geval van stress, zoals een (dreigende) virale infectie, kunnen extra vitaminen en mineralen wonderen doen.  

Vooral vitamine D is in deze van cruciaal belang, want met een voldoende niveau aan vitamine D (60 microgram/ml) in ons bloed verdwijnt het coronavirus als sneeuw voor de zon.  3.000 IE per dag is een goede maat bij infecties.  

Vitamine C als anti-oxidans is belangrijk bij elke infectie.  Niet bang zijn voor een beetje meer: volwassenen mogen preventief tot 5 gram per dag innemen, bij acute infecties zelfs twee tot drie keer zoveel.

- sauna (infrarood of Finse) werkt zeer stimulerend op het immuunsysteem.

- humor!  Niet te koop bij de apotheker, maar o zo belangrijk voor een gezond lichaam.  Laat deze (letterlijk en figuurlijk) donkere tijden vooral niet te veel aan je humeur knagen.

BEHANDELING

Ga je toch last ondervinden van een Covid-19 (of andere) infectie, dan zijn er nog tal van mogelijkheden om zonder veel kleerscheuren daarvan af te komen.  Er is dus geen reden tot paniek, zelfs niet als je bepaalde risicofactoren draagt.

In eerste instantie gelden dezelfde adviezen als voor de preventie van de ziekte: voldoende rust, matige beweging indien dit nog kan, en veel frisse lucht.

Voeding mag tijdens een acute infectie op een laag pitje gedraaid worden, met vooral licht verteerbare kost.

Letterlijk van levensbelang wordt tijdens de infectie de toediening van vitaminen.

Vitamine C kan in dit stadium langs de mond worden ingenomen, met dosissen tot 20 gram per dag; de enige reden om de dosis te minderen is wanneer je darmen gaan protesteren (diarree).

Beter nog is de toediening van vitamine C via een infuus (intraveneus).  Daarbij kan de dosis nog hoger opgevoerd worden met minder nevenwerkingen.  In China bleek dit bij het begin van de epidemie een efficiënte methode: van 50 middelmatig zwaar getroffen patiënten in Shangai overleed niemand na deze behandeling.  Een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA toonde aan dat het sterftecijfer bij patiënten op intensieve zorgen met 20% daalde na deze behandeling.  Het vitamine helpt het immuunsysteem onder stress om op een juiste en efficiënte manier te reageren.  Vitamine C helpt de cytokinestorm bij covidpatiënten onder controle te krijgen.

Ook hier is vitamine D een zeer belangrijk hulpmiddel, zoals hierboven uitgelegd.  Zorg voor een voldoende bloedspiegel, op te volgen via bloedname.

Ook qua medicamenteuze behandeling zijn er tal van efficiënte manieren om de infectie te bestrijden.

Hydroxychloroquine

Een tweede efficiënte behandeling is de toediening van hydroxychloroquine, een bekend medicijn tegen malaria.  Tegen die ziekte mocht het middel worden ingezet, maar nu een wereldwijde vaccinatie tegen Covid-19 in het gedrang komt wegens een efficiënte behandeling is er van officiële zijde plots niets dan kritiek op deze behandeling.  Ze zou zelfs de toestand van de patiënt verslechteren in plaats van te verbeteren, zo luidt het ineens.  Een positieve werking zou niet aangetoond zijn.  Dit is onjuist.  De media zwijgen over het feit dat de behandeling op de kaart gezet is door een wereldwijd gerenommeerde Franse professor, Didier Raoult.  Een studie in The Lancet beweerde dat het  medicijn onwerkzaam was of zelfs een averecht effect had.  Hierop baseerde de hele medische wereld zich om de behandeling af te voeren.  Helaas voor hen bleek de studie aan alle kanten te rammelen, en werd ze kort na publicatie terug ingetrokken.  Hydroxychloroquine is veel werkzamer wanneer het samen met zink wordt toegediend.  Ook dit werd in een aantal controlestudies verwaarloosd.

De redenen waarom dit goedkope en welbekende medicijn werkzaam is zijn eveneens bekend.  

1° Hydroxychloroquine maakt het bloed meer alkalisch, waardoor het virus zich minder makkelijk vermenigvuldigt;

2° het maakt zuurstof vrij van het hemoglobine waardoor de zuurstofnood vermindert; 

3° het tempert de cytokinestorm die het immuunsysteem onderuit haalt; 

4° het belet het coronavirus om zich te binden aan hemoglobine, de molecule die zuurstof transporteert in ons lichaam;

5° het belet ook dat het ijzer, aanwezig in hemoglobine, zich losmaakt van de molecule en zich afzet in de longen en daardoor schade aanricht;

6° op de koop toe werkt hydrochoroquine anti-bloedstollend bij patiënten met Lupus, verbetert het de pijn in spieren en gewrichten, voorkomt het huiduitslag (rash) en ontsteking van het hartzakje (pericarditis), vochtuitstoring in de borstholte (pleuritis), vermoeidheid en koorts.

Chloordioxide

Een derde uiterst positieve ervaring werd gemaakt met intraveneuze toediening van chloordioxide.  In Ecuador werd deze behandeling door Andreas Kalcker ingezet bij ruim 100 besmette covidpatiënten, en men stelde in 100% van de gevallen een genezing vast binnen de 4 dagen!  Ook deze aanpak is “alternatief” en komt dus in klassieke kringen niet in aanmerking.  Men laat nog liever de patiënten sterven dan deze kans aan te grijpen.  Nochtans heeft chloordioxide twee gigantische troeven voor de behandeling: ten eerste brengt het grote hoeveelheden zuurstof ter beschikking van de bloedcellen en herstelt het het vermogen van hemoglobine om dit zuurstof te transporteren, en ten tweede het vernietigt het virus.

Ook in de USA bestudeert men het potentieel van deze behandeling, zij het dan via orale (via de mond) toediening van het product in plaats van intraveneus (via een ader).  De Genesis Foundation voert het onderzoek uit op 20 covid patiënten, onder toezicht van de US National Library of Medicine.  De titel van het onderzoek luidt ‘Determination of the Effectiveness of Oral Chlorine Dioxide in the Treatment of COVID 19

De dosis bedroeg 3.000 ppm, 10 ml toegevoegd aan 1 liter water, om het uur te gebruiken tot de drank op is (8 - 12 keer).

De resultaten van het onderzoek zijn in november 2020 nog steeds niet gepubliceerd.

Aspirine

De échte oorzaak van de covid-overlijdens, een uitgebreide intravasculaire coagulatie (klontering) kan eenvoudig, goedkoop en efficiënt behandeld worden door de toediening van aspirine.  Net zoals bij hartpatiënten geneest en voorkomt dit simpele medicijn de klontering van bloed in de aders.  Nadat in Italië deze therapie werd ingevoerd begonnen patiënten zeer snel te herstellen: op één dag konden 14.000 patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen!  Ook in Duitsland en in India werden dezelfde resultaten geboekt dank zij de nieuwe inzichten.

Azitromycine

Dr. Jaideep Dogra in India ontdekte nog een stukje van de puzzel.  De trombose in de longen blijkt in de hand gewerkt te worden door de aanwezigheid van een andere ziektekiem, de chlamydia pneumoniae.  Deze kiem blijkt bij nogal wat hartpatiënten aanwezig te zijn, en zelfs ‘slapend’ bij 10% van de hele bevolking.  Onder invloed van het coronavirus wordt chlamydia volgens hem geactiveerd en werkt de trombose in de hand.  Azitromycine is een antibioticum dat efficiënt een chlamydia-infectie kan bestrijden en dus zeker kan bijdragen tot het voorkomen van bloedklonters en ademnood.

Indien bovenstaande therapieën tijdig waren aanvaard en toegepast in onze ziekenhuizen had men zonder enige twijfel de meeste opnames op intensieve zorgen en, belangrijker nog, de meeste overlijdens kunnen voorkomen.  Helaas houdt de geneeskunde nog steeds vast aan haar eigen kortzichtige methoden, met alle gevolgen van dien.

Wat men vooral NIET moet doen is covidpatiënten aan een beademingstoestel leggen.  De ervaring in alle diensten Intensieve Zorgen heeft bewezen dat dit een averechts effect geeft, de ontstekingsreacties juist in de hand werkt en het sterftecijfer opdrijft.  Wel aangewezen is de toediening van zuurstof via de neus.

BESLUIT

Zowel preventief als qua behandeling bestaan er tal van mogelijkheden om op efficiënte wijze de gezondheidsrisico’s van een Covid-19 infectie in te dijken.  Angst en paniek zijn dus uit den boze.  Erger nog: juist deze angst maakt ons systeem vatbaarder voor infecties, en werkt dus averechts.  Een rationele aanpak en gezonde levensstijl zijn met andere woorden letterlijk van levensbelang.