Propaganda voor het coronavaccin

De propagandamolen voor het coronavaccin draait reeds op volle toeren.  Dagelijks horen we op het journaal hoe gelukkig we wel moeten zijn dat er zo veel vaart zit achter het ‘langverwachte’ vaccin.

De media zijn zich echter bewust van het feit dat een groot deel van de bevolking begrijpt dat dit Frankensteinvaccin alles behalve vanzelfsprekend is.  Dat de snelheid van ontwikkeling geen enkele garantie biedt qua efficiëntie, en al helemaal niet qua veiligheid.  Daarom wordt nu reeds ruimschoots ruimte geboden aan “experten” om al onze twijfels weg te nemen.  In Het Belang van Limburg van 5-6 december bijvoorbeeld krijgt Pierre Van Damme zo maar twee pagina’s (p. 2-3) cadeau (commerciële waarde 15.660 €, dank u redactie HBVL!! Zo’n cadeautje willen we ook wel graag!) om ons te sussen.  En wat we daar zoal lezen stelt ons voorwaar hééélemaal gerust!  

Vraag 1: Normaal duurt het 10 jaar om een vaccin te maken, en nu hebben ze er een gemaakt op 10 maanden.  Hoe kunnen ze de reactie weten op langere termijn? Alles is snel moeten gaan zonder echt grondig onderzoek.

PVD: Ook voor het coronavaccin zijn alle stappen van klassieke geneesmiddelen ontwikkeling doorlopen.  Alleen winnen we tijd doordat  elke stap voorrang krijgt…  Dat we de gevolgen op lange termijn niet kennen, klopt wel…  Wat het effect over tien jaar zal zijn weten we niet…  We weten dat het vaccin het individu beschermt tegen infectie of ernstige Covid, maar we weten niet in welke mate het ook beschermt tegen de overdracht van het virus.

Commentaar: Het vaccin wordt reeds in commerciële hoeveelheden geproduceerd én verkocht nog voor de resultaten van de proeven of de goedkeuring bekend zijn.  Zeer geruststellend is dat!  Uiteraard is er niets bekend over lange termijn gevolgen, maar daar blijkt noch bij de producenten, noch bij de overheden die de vaccins aankopen ook maar iemand van wakker te liggen.  Wij wél !!!  Over de mate waarin het vaccin zal beschermen tegen de overdracht van het virus kan ik collega VD alvast één ding voorspellen: NIET DUS.  Net zoals andere vaccins zal dit vaccin in het allerbeste geval beschermen tegen de ziekte maar NOOIT tegen de besmettelijkheid van de gevaccineerde.  Het vaccin beschermt namelijk niet de slijmvliezen van de luchtwegen die besmet worden zodat de gevaccineerde het virus verder kan verspreiden!

Vraag 2: In 2009 hebben vele jonge kinderen een vaccin gekregen voor de Mexicaanse griep.  Jaren later bleek dat die kinderen door het vaccin narcolepsie (ziektetoestand gekenmerkt door plotselinge onweerstaanbare neiging tot slapen, nvdr) hebben gekregen.

PVD: Je zal me … niet horen zeggen dat er niets aan de hand is, maar ook niet dat het wel het geval is… Al die signalen worden serieus genomen en onderzocht.  Ook dat er een verband zou zijn tussen vaccins en autisme is onderzocht.  Maar uiteindelijk heeft men geen verhoogde incidentie van autisme vastgesteld bij gevaccineerden.

Commentaar: Dit soort uitspraken doen mijn oren flapperen.  Wanneer De Wetenschap na 11 jaar nog geen zinnig antwoord weet te bieden over het optreden van narcolepsie bij gevaccineerden is dat niet bepaald van aard om mijn vertrouwen in die wetenschap te versterken.  Overigens is dat antwoord wel voorhanden maar wordt door VD en Co niet aanvaard.

Dat alle problemen in verband met vaccins au sérieux worden genomen is een lachertje.  De vereniging CORVELVA in Italië heeft staalhard een hele resem fundamentele tekortkomingen aangetoond in vier verschillende vaccins.  Die tekortkomingen zijn aangetoond in wetenschappelijke, peer reviewed publicaties, en overgemaakt aan de Europese controlerende instantie, het EMA.  Ze wachten nog steeds tevergeefs op een antwoord!!

Het verband tussen vaccinaties en autisme is eveneens onweerlegbaar aangetoond door een studie door niet minder dan het Amerikaanse CDC.  Het enige wat dit onderzoek heeft opgeleverd is dat alle ‘vervelende’ resultaten koudweg worden weggemoffeld en ontkend. Voor meer details: zie film VAXXED.

Wat het vaccin tegen de Mexicaanse griep, ook weer zo’n “pandemie”, heeft aangetoond, is dat men er pas jaren later achter komt wat de echte impact is van een vaccinatiecampagne.

Vraag 3: Dat de farma-industrie van Europa heeft verkregen dat ze in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld kan worden voor bijwerkingen maakt me heel wantrouwig.

PVD: Volgens het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) kunnen er in aankoopcontracten tussen producenten en overheden wel clausules worden opgenomen die een bedrijf vergoeden voor mogelijke aansprakelijkheden.

Commentaar: Moet er nog zand zijn?  Hoeveel meer argumenten zijn er nog nog nodig om te illustreren dat de farma-industrie carte blanche krijgt, en dus geen enkele motivatie overhoudt om de veiligheid van haar producten te garanderen?

Vraag 4: De traditionele vaccins zijn, wat mij betreft (als arts), volstrekt veilig.  De vaccinaties op basis van messenger RNA, dat is een ander verhaal: welke eiwitten worden er nóg geproduceerd door dit vaccin?  Dat geeft veel onzekerheid op lange termijn.

PVD: Het klopt dat dat nieuwe technologie is, maar die moet dezelfde kanalen van evaluatie door de regelgevende autoriteiten doorlopen.  Niet alleen de samenstelling, maar ook de technologie voor de ontwikkeling van een vaccin wordt grondig nagekeken.  Het proces is trouwens gekend vanuit de kankertherapie.  Daar maakt men gebruik van dezelfde technologie om onze immuniteit te herprogrammeren.

Commentaar: Ten eerste blijkt deze collega nog nooit een bijsluiter gelezen te hebben, want daarin worden de risico’s van elk vaccin, zij het gedeeltelijk, reeds volledig blootgelegd. “Volledig veilig” is dus een onhoudbaar statement.  

Dat het vaccin dezelfde kanalen qua controle doorloopt als ander vaccins is, gezien de overweldigende hoeveelheid nevenwerkingen van die andere vaccins, absoluut geen geruststelling.

De vergelijking met andere terreinen waar inderdaad dezelfde techniek wordt gebruikt zou alle alarmlichtjes tegelijk moeten doen afgaan.  Kanker (leukemie op de eerste plaats) en auto-immuunziekten als gevolg van de behandeling zijn daar immers schering en inslag.  Net met deze vergelijking doet collega VD zichzelf de das om!

Vraag 5: Ik heb nog nooit een griepprik gehad en ik heb nog nooit griep gehad.  Als ze iedereen vaccineren die risicopatiënt is of die het zelf wil, is dat ruim voldoende. Het virus volledig weg krijgen met een vaccin is een illusie.

PVD: Als heel veel mensen zo redeneren gaan we nooit groepsimmuniteit bereiken en blijft het virus in de samenleving aanwezig…  Vaccineren is dan de enige optie…

Commentaar: Eindelijk: het grote woord is er uit: GROEPSIMMUNITEIT.  Een groepsimmuniteit die, volgens VD, enkel het resultaat kan zijn van massale vaccinatie.  ONZIN!  Groepsimmuniteit is het gevolg van het doormaken van de infectie door een meerderheid van de bevolking.  En dat is nu reeds het geval, nog voor het eerste vaccin wordt toegediend!!  Rekening houdend met het feit dat een meerderheid van de geïnfecteerden geen tot nauwelijks symptomen produceert, en eveneens rekening houdend met de beide infectiepieken die we beleefd hebben, mogen we nu reeds uitgaan van een groepsimmuniteit van ruim 70 à 80%.  Elke vaccinatiecampagne is dus vijgen na pasen.  Tenzij je, zoals collega VD, pretendeert dat enkel vaccinatie, en niet de infectie, tot immuniteit leidt.  Dit is echter een flagrante historische leugen.  Blijkt dat zelfs mensen die jaren geleden een coronavirus infectie hebben doorgemaakt met een ander coronavirus vandaag nog steeds immuun zijn tegen Covid-19!  Je laten vaccineren in functie van de immuniteit van de gemeenschap is dus een maat voor niets.  Vaccinatie is niet alleen niet een maat voor niets, het is een open deur intrappen!  Alweer wordt er, geheel ten onrechte, beroep gedaan op ons gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van de hele gemeenschap.  Een schandelijk misbruik is dat.

Vraag 6: Het vaccin geeft een vals gevoel van veiligheid, want je kan altijd bij die 10 procent horen bij wie het vaccin niet werkt.

PVD: Dat is heel juist…  Want mensen die niet beschermd zijn door vaccinatie, bijvoorbeeld omdat ze een acute kankertherapie krijgen, moeten kunnen genieten van die groepsimmuniteit.

Commentaar: Eindelijk een eerlijk antwoord; het vaccin biedt geen enkele garantie.  Risicopatiënten kunnen inderdaad profiteren van de groepsimmuniteit.  Maar die (natuurlijke) groepsimmuniteit wordt reeds sinds meer dan een half jaar tegengewerkt door de coronamaatregelen.  Bewust, want de epidemie mag nu eenmaal niet verdwijnen voor het vaccin er is.  En zelfs dat wordt een dubbeltje op zijn kant!  Maar door het manipuleren van De Cijfers en de dreigementen met een Derde Golf komt dat wel voor mekaar!

Vraag 7: Ik ga me heel bewust niet laten vaccineren.  Als 23-jarige behoor ik niet tot de risicogroep.

PVD: Als je je niet laat vaccineren loop je niet alleen het risico om het virus zelf op te lopen, ook al is het dan misschien met weinig symptomen. De kans bestaat ook dat je de rest van de samenleving in gevaar brengt omdat we de groepsimmuniteit op die manier niet halen.

Commentaar: Sjonge sjonge…  Tegenover een waarheid als een koe weet VD enkel het ultieme gewetensargument in te brengen.  Een argument dat er natuurlijk geen is.  Als je een infectie oploopt met weinig of geen symptomen: wat dan nog?  Het enige (positieve !!!) resultaat is dat je daardoor immuun wordt en, juist daardoor, anderen beschermt.  Juist dit is een waardevolle bijdrage aan de groepsimmuniteit.  Al pretendeert VD natuurlijk dat die niet bestaat, wegens “te natuurlijk”.

Vraag 8: Medicatie helpt en is soms nodig, maar het is mijn persoonlijke overtuiging dat het niet altijd een eerste keuze is.  Zeker voor jonge mensen.  Ikzelf laat mijn eigen weerstand zijn werk doen.

PVD: Opnieuw: je neemt het risico ziek te worden en het is niet altijd voorspelbaar wie zwaar ziek wordt…

Commentaar: Collega VD moet zich hoogdringend gaan inlezen over het fenomeen van Antilichaam Afhankelijke Versterking van een infectie.  Dit goed beschreven fenomeen beschrijf juist hoe mensen met een voorafgaande hoeveelheid antistoffen juist zieker worden na infectie dan mensen zonder die antistoffen.  Vooral wanneer die antistoffen immuuncomplexen vormen die neerslaan in de weefsels en voor destructieve auto-immuunreacties zorgen.  Dit is nu precies wat we kunnen verwachten na de komende vaccinatiecampagne met vele, langdurige, zelfs levenslange ziekten tot gevolg.  De ziekenhuizen zullen volgend jaar opnieuw overvol liggen, niet met covid-patiënten, maar met auto-immuun-patiënten en kankerpatiënten.  Wedden? Knip dit citaat uit en bewaar het tot december volgend jaar!  We’ll see.

Overigens heeft de steller van de vraag (of liever: de stelling) overschot van gelijk dat enkel en alleen onze natuurlijk immuniteit de enige garantie is voor een goede afloop.

Vraag 9: Ik heb al Covid-19 gehad.  Waarom zou ik me dan laten vaccineren?

PVD: Bij zo’n massavaccinatieprogramma gaan we niet screenen wie er al antistoffen heeft en wie niet.  Omdat we weten dat infectieziekten zoals Covid-19 maar een tijdelijke bescherming geven en herbesmettingen optreden.

Commentaar: Om te beginnen is het beschermen van iemand tegen iets waartegen hij/zij reeds beschermd is uiteraard klinkklare onzin.  Ten tweede is dit een bijkomend  risico, omdat ‘hyperimmunisatie’ duidelijk tot bijkomende risico’s kan leiden.  Ten derde is het een flagrante leugen dat een corona-infectie maar voor tijdelijke immuniteit zou zorgen.  Het is wetenschappelijk aangetoond dat mensen die jaren geleden (tot 17 jaar geleden) door eender welk coronavirus werden besmet vandaag nog steeds beschermd zijn tegen Covid-19.  Dergelijke leugens moesten dus wettelijk strafbaar zijn gezien hun impact op de samenleving!!

Vraag 10: Het coronavirus is een muterend virus.  Wat voor zin heeft een vaccin dan?

PVD: Een virus muteert inderdaad elke dag, van ’s morgens tot ’s avonds. Dat geldt ook voor andere virussen waartegen vaccins zijn ontwikkeld en toch zien we dat het niets afdoet aan hun werking.

Commentaar: Eh…, pardon???  Beste collega VD, precies deze mutaties zijn er de oorzaak van dat vandaag de dag vaccins tegen virusziekten als mazelen en bof, evenals tegen bacteriën als kinkhoest, waardeloos zijn geworden.  Doen alsof dit niet het geval is herleidt uw geloofwaardigheid als wetenschapper tot niets. 

Conclusie: Indien u verslaafd bent aan een hoop onzin bent u helaas te laat want dit nummer van deze krant is niet meer verkrijgbaar.  Maar geen nood: dezelfde onzin zal u de komende weken en maanden nog massaal over u heen krijgen, via alle mogelijke perskanalen.  Virologen en overheid zetten namelijk alles op alles om twijfelaars toch nog over de brug te krijgen.  We vrezen echter dat ze het gezond verstand van de doorsnee burger zwaar onderschatten!