Q&A

Op deze pagina vind je tal van vragen waarop reeds een antwoord geformuleerd werd op onze website.  Klik op de vraag voor het passende antwoord.  Vind je je vraag niet terug in deze lijst?  Laat het ons weten.

POLIOVACCIN

Ik ben niet van plan mijn kind te laten inenten tegen polio.  Wat zijn dan de gevolgen?

Riskeer ik een gevangenisstraf als ik niet vaccineer?

Hoe kan ik mijn weigering om te vaccineren tegen polio verantwoorden?

Als ik naar de rechtbank moet, moet ik dan beroep doen op een advocaat?

CORONAVACCIN

Hoe kan ik de gevolgen van een coronavaccinatie beperken?

Wat zijn de gevolgen van een coronavaccinatie terwijl ik reeds besmet was?

Vaccinatiedruk op personeel van WZC en ziekenhuizen

Groepsimmuniteit door vaccinatie?

Discriminatie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

 1. Ik ben risicopatiënt.  Is het dan toch niet beter me te laten vaccineren ?

  NEEN. Juist bij risicopatiënten werkt het immuunsysteem vaak minder goed, waardoor ze enerzijds mindere goed reageren op het vaccin, en anderzijds een hoger risico lopen op nevenwerkingen.  Bescherming kan beter gezocht worden in a) algemene hgygiëne (mondmaskers, handen wassen, ...) en b) ondersteuning van de natuurlijke immuniteit (Vitamine C, Echinacea, ...).
   
 2. Ik heb een kind van slechts enkele maanden oud. Is het zinvol om me te laten vaccineren om dit kind te beschermen tegen de griep of kinkoest?

  NEEN.  Bij vaccinatie worden enkel IgG-antistoffen aangemaakt.  Deze antistoffen kunnen de bloedbaan beschermen indien het virus/ de bacterie tot daar doordringt, maar geven GEEN bescherming ter hoogte van de slijmvliezen, zoals de luchtwegen. Met andere woorden: de gevaccineerde kan even goed besmet worden met de ziektekiem en de infectie verspreiden als een niet-gevaccineerde! "Cocoon"-vaccinatie is dus een utopie!
   
 3. Ik werk in een ziekenuis / bejaardentehuis.  Is het dan best me toch te laten inenten ?

  NEEN. Zie antwoord 2 hierboven.
   
 4. Wat is uw standpunt over combinatievaccins?

  Onze houding is duidelijk: af te raden.
   
 5. Kan een arts een verpleegkundige verplichten een vaccin toe te dienen? Moet de arts dan in de buurt blijven? Wat is de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige als er zich problemen (vb. anafylactische shock) voordoen?

  De strict juridische situatie moeten wij nog uitklaren. Ons lijkt echter evident dat de volledige verantwoordelijkheid in dit geval bij de arts ligt die de opdracht tot vaccineren geeft.
   
 6. Op het werk wil men dat ik me laat vaccineren. Ben ik daartoe verplicht?

  Voor bepaalde beroepen bestaat er een wettelijke verplichting tot vaccinatie. Zie daarvoor het hoofdstuk verplichte vaccinaties onder algemene info.
   
 7. De verpleegster zegt dat binnenkort mijn kind de eerste keer moet gevaccineerd worden. Wat doe ik daar mee?

  Vooreerst niet paniekeren. Informeer u rustig bij zo veel mogelijk bronnen, er is nog tijd genoeg. Totdat u zelf een goed gevoel hebt over de keuze die u het meest logisch lijkt. Laat u nooit onder tijdsdruk zetten, u hebt tijd tot max. 10 maanden om met de vaccinatie te beginnen. Beslis niet ter plekke omdat men u emotioneel onder druk zet, later zou u daar spijt van kunnen krijgen.
   
 8. De dokter zegt dat ik onverantwoorde risico’s loop door mijn kind (voorlopig) niet in te enten. Is dit correct?

  U moet onderscheid maken tussen de morele druk die men op u probeert uit te oefenen en wetenschappelijke feiten. Het vaccineren van uw kind houdt ook ernstige risico’s in, die in veel gevallen groter zullen zijn dan het risico van niet te vaccineren. Over het algemeen is de immuniteit van uw (niet gevaccineerd) kind ruim voldoende om infecties te overwinnen. De stelling van de dokter is dus niet correct.
   
 9. Moet mijn kind gevaccineerd zijn om naar een crèche of onthaalmoeder te gaan?

  Neen. Hoewel K&G het volledige vaccinatieschema aanbeveelt is het de crèches of onthaalmoeders verboden vaccinatie als voorwaarde te stellen.
   
 10. Ik ben onthaalmoeder. Moet ik mijn kinderen laten vaccineren?

  Ja. Voor onthaalmoeders maakt K&G hiervan wel een voorwaarde.
   
 11. Ik wil wel vaccineren tegen polio (en tetanus), maar niet tegen de rest. Kan dat?

  Dat kan voor polio. Tetanus is enkel verkrijgbaar in combinatie met difterie.
   
 12. Hoe zit het met vaccinatie van dieren?

  De meeste dieren die wij vaccineren zijn zoogdieren, net zoals de mens. Biologisch gezien is er dus weinig verschil. Ook bij hen bestaan er ernstige risico’s.
   

BESCHERMING VAN ANDEREN - COCOONVACCINATIE

Ik heb een kind van slechts enkele maanden oud. Is het zinvol om me te laten vaccineren om dit kind te beschermen tegen de griep of kinkoest?

Ik werk in een ziekenhuis / bejaardentehuis/ woonzorgcentrum.  Is het dan best me toch te laten inenten ?

MAZELEN

Bestaat er een forum waar je mensen kan ontmoeten die mazelen hebben?