Solidariteit!

Het percentage burgers dat niet van plan is zich te laten vaccineren tegen Covid-19 is verbazend hoog.  Terecht ook, de argumenten contra zijn overweldigend.  De vraag is echter: hoeveel mensen zullen voet bij stuk houden wanneer de druk om zich te laten te vaccineren systematisch opgevoerd wordt? Omwille van de mogelijke beperkingen en dreigementen bijvoorbeeld.  Hoe vaak horen we niet: “Eigenlijk wil ik het vaccin niet, maar… ik ben bang voor de represailles”.

Laat één ding duidelijk zijn: het antwoord ligt bij ons zelf.

Dreiging met ontslag bijvoorbeeld is één van de zwaarste dreigementen.  Maar hoe realistisch is dat?  Bekijk het even op deze manier: één werknemer ontslaan is een makkie, tenzij de vakbonden hun verantwoordelijkheid opnemen natuurlijk.  Maar massa’s mensen ontslaan?  Onmogelijk!  Hoe zou de gezondheidssector in ons land kunnen overleven als een belangrijk deel van verpleegkundigen en dokters het vaccin weigert en ontslagen wordt?  Het antwoord is simpel: NIET.  De behoefte aan verpleegkundigen, artsen en andere gezondheidswerkers is nu reeds nijpend.  Het land kan zich eenvoudig niet permitteren hen op grote schaal te ontslaan, anders stuikt het hele systeem in mekaar.  Dezelfde redenering geldt voor alle andere beroepen, of het nu politiemensen of tramconducteurs, landbouwers of kantoorbedienden zijn enz.  De voor de hand liggende oplossing is dit ene simpele woord: SOLIDARITEIT!  Wanneer we consequent en solidair aan onze principes vasthouden staat de werkgever machteloos!  De enige uitweg uit de dictatuur van de virologen is dus dat we er voor kiezen ons lot aan dat van de hele samenleving te verbinden in plaats van als bange hazen te kiezen voor ons eigen hachje.  Want van één ding moeten we ons absoluut bewust blijven: onze job redden we heel misschien door ons te laten inenten, onze vakantieplannen heel misschien ook, maar onze gezondheid in geen geval!  Is onze volgende geplande reis een levenslange chronische ziekte waard???  Samen sterk is dus het devies.  We hopen dat eenieder met nog een beetje gezond verstand temidden van deze chaos dat beseft.  Dus als je het vaccin niet wenst, neem dan contact op met alle collega’s die ook die keuze gemaakt hebben, en spreek een gezamenlijke strategie af ten opzichte van de werkgever.  Steun mekaar, door dik en dun.

En, voor alle duidelijkheid: wie er voor kiest zich wél te laten vaccineren heeft evenzeer de vrijheid dat te doen.  Eenieders keuze moet gerespecteerd worden, zonder enige druk van buitenaf.