Standpunt van de Gezinsbond ten opzichte van vaccinaties

In zijn blad van juni 2020 publiceert De Bond een interview met Heidi Theeten (UAntwerpen) dat BOL staat van de leugens.  Hier alle kwakkels op een rijtje.

"Het doel van vaccinatie is je beschermen tegen infectieziektes, waarvoor we geen afdoende behandeling hebben.  Dat zien we vandaag bij corona.”

Alle infectieziekten zijn perfect behandelbaar.  Als dat correct gebeurt is er geen enkel gevaar voor de zieke.  Zelfs corona is perfect behandelbaar mits de juiste behandeling, maar daar hebben onze wetenschappers de bal juist compleet mis geslagen, met vele duizenden doden als gevolg.

“Het blijft moeilijk om ze (infectieziekten) uit te roeien.  Daarom is vaccineren van jongs af zo noodzakelijk.”

Ondanks de schitterende vaccinatiegraad bij ons blijven infectieziekten bestaan.  Dat is het perfecte bewijs dat de hoop om ze via vaccinatie uit te roeien ijdele hoop is.

“ Dat de mensen bang zijn heeft vaak te maken met verkeerde informatie op internet of via de sociale media.”

Op de WHO-top in Geneve, december 2019, is expliciet toegegeven dat de kritiek op vaccins in veel gevallen volkomen terecht is!  Dat de veiligheid van vaccins in de meeste gevallen niet afdoende is aangetoond!  Informatie op sociale media is dus minstens even betrouwbaar als die van de overheid, zo niet meer.

 “Algemeen staat bij de ontwikkeling van vaccins veiligheid altijd voorop. Hoe veilig ze zijn, wordt beter onderzocht dan hoe veilig sommige geneesmiddelen zijn.”

Dit is absoluut onjuist.  Bij de beoordeling van elk medicijn wordt de werking vergeleken met die van een echt placebo, bij vaccins niet!  De veiligheid van een nieuw vaccin wordt vergeleken met die van een ouder vaccin, of een ander vaccin, of het vaccin zonder de antigenen, maar dat is natuurlijk géén placebo.  

De ervaringen met het BMR-vaccin hebben bewezen dat er door de overheid (in casu CDC) zwaar gesjoemeld wordt met de resultaten van de veiligheidsstudies.  

“Bij de minste nevenwerkingen treden de gezondheidsautoriteiten op”.

De problemen met een viertal vaccins die door CORVELVA aan het EMA (Europees controle-orgaan) zijn medegedeeld werden totaal genegeerd.  De bewijzen uit vergelijkende studies dat gevaccineerde kinderen meer gezondheidsproblemen hebben dan niet-gevaccineerde worden genegeerd.  Liever wordt die studie afgevoerd dan dat men er rekening mee houdt.  

“Net daarom is groepsimmuniteit zo’n belangrijke factor bij vaccinatie.”

Vaccinaties leveren géén groepsimmuniteit op, dit in tegenstelling tot de natuurlijke ziekte.

“Alleen met pokken zijn we daar (uitroeiing) tot nu toe op wereldschaal in geslaagd.”

Pokken zijn niet verdwenen door vaccinatie maar door quarantainemaatregelen.  Dit blijkt uit een schrijven van een hoge WGO-ambtenaar.

“Toch hebben we goede hoop dat we het komende decennium polio de wereld kunnen uithelpen.”

Dat beweerde men in de jaren ’90 ook al.  Intussen zijn we ruim 20 jaar verder…

“Ooit dachten we dat we mazelen in Europa uitgeroeid hadden, tot ze in 2011 weer opdoken.”

 … wat bewijst dat een infectieziekte uitroeien nog nooit gelukt is.  Maar we moeten blijven geloven dat dit in de toekomst wel zal gebeuren???

“Zo goed als alle vaccins zijn bij ons gratis”.

Hoezo gratis?  Gratis verstrekt door de producenten?  Neen, betaald door de overheid, met ons belastingsgeld.  Dus zelf betaald, via een omweg.  Handig als je wil verbergen hoeveel het hele project wel kost.

Kruip in je pen en laat de Bond weten dat je met dergelijke leugenachtige propaganda niet gediend bent. Eis een recht op antwoord!