Stille nacht. Punt.

Héél stille nacht zelfs.  Deze kerstnacht wordt wellicht de stilste in eeuwen.  En neen, niks heilig, verre van.  “Nodig een eenzame uit” klonk het in betere tijden in deze periode.  Aan eenzamen anders geen gebrek, keuze te over.  Maar uitnodigen mag niet.  Gevaarlijk, weet je wel!  Dat is met vuur spelen.  Dat is een derde coronagolf over ons afroepen.  Of toch niet?  Waar bleven de voorspelde opflakkeringen van de epidemie met Pasen?  Met moederdag?  Na de eerste en na de tweede heropening van de scholen?  NERGENS.  Van een heropflakkering was geen spoor te bekennen.  Maar toch, kerst en nieuwjaar moeten kapot. Een familiemoord is het.  Kerstavond behoort tot de oudste herinneringen uit mijn kindertijd.  Lekker allemaal samen zijn, lekker eten en drinken, zingen, geschenkjes uitwisselen, pakjes open doen.  De mooiste avond van het jaar was dat voor mij.  Niet dit jaar dus, want deze regering dreigt met Sodoma en Gommora als we onze geliefden willen zien.  Een derde golf, erger nog dan de tweede?  Hoezo, mijnheer De Croo, waarom erger?  Hebben de heren epidemiologen u niet uitgelegd dat dat onmogelijk is?  Na twee golven is het overgrote deel van de bevolking in contact geweest met het virus, ook zij die niet ziek werden (de meerderheid zelfs) en dus immuun!  Hoe zou een derde golf dan erger kunnen zijn dan de voorgaande?  En hebben we die tweede golf kunnen bedwingen dank zij uw krachtdadig optreden, mijnheer de eerste minister?  Hoe ijdel bent u, hoe naïef?  Want tot vervelens toe hebben we het hele jaar moeten horen dat de gevolgen van onze foute contacten zich slechts na twee weken manifesteerden, en dat ook de resultaten van uw wijze beslissingen pas na twee weken voelbaar zouden zijn.  Klopt toch, niet?  Maar deze derde golf vertoonde al tekenen van kentering twee dagen VOOR de tweede lockdown in voege trad.  Straffe toer, een maatregel die werkt met terugwerkende kracht!  Nooit gezien.  En net op tijd genomen, want luttele dagen nadien begon de curve te zakken. Enkele dagen, geen twee weken.  Die daling had dus NIETS te maken met de opgelegde lockdown.  Toch steekt u al te graag die pluim op uw hoed.

Beste mensen, denk toch heel even na, WORDT WAKKER!  En blijf wakker, ook op die heel stille kerst- en nieuwjaarsnacht.  En geef mekaar een heel warme knuffel.